23.06.2024


14.03.2024 Обяснителна записка за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 към 29.02.2024г. 30.00 KB
14.03.2024 Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 към 29.02.2024г. 105.50 KB
13.02.2024 Обяснителна записка за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 към 31.01.2024г. 30.00 KB
13.02.2024 Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 към 31.01.2024г. 105.50 KB
25.01.2024 Отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми към 31.12.2023 г. 209.00 KB
25.01.2024 Финансов отчет на ОД "Земеделие" Монтана към 31.12.2023 г. 12.26 KB
23.01.2024 Отчет за извършените разходи и обяснителна записка във връзка мерките за предотвратяване на разпространението на COVID19 за 2023 г. - архив. 371.93 KB
12.06.2023 ФИНАНСОВ ОТЧЕТ И ОТЧЕТ ЗА СТЕПЕНТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УТВЪРДЕНИТЕ ПОЛИТИКИ И ПРОГРАМИ В ОД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" МОНТАНА ПРЕЗ 2022 ГОДИНА. 1.37 MB
19.05.2023 Отчет за извършените разходи и обяснителна записка във връзка мерките за предотвратяване на разпространението на COVID19 за 2022г. - архив. 363.95 KB
13.04.2022 ФИНАНСОВ ОТЧЕТ И ОТЧЕТ ЗА СТЕПЕНТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УТВЪРДЕНИТЕ ПОЛИТИКИ И ПРОГРАМИ В ОД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" МОНТАНА ПРЕЗ 2021 ГОДИНА. 576.95 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »


ADDRESS:

Montana 3400,
1, General Stoletov str.

PHONES:
tel./fax (096) 300 728