29.11.2023


10.11.2023 Обяснителна записка за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 към 31.10.2023г. 30.00 KB
10.11.2023 Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 към 31.10.2023г. 105.50 KB
11.10.2023 Обяснителна записка за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 към 30.09.2023г. 30.00 KB
11.10.2023 Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 към 30.09.2023г. 105.50 KB
11.09.2023 Обяснителна записка за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 към 31.08.2023г. 30.00 KB
11.09.2023 Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 към 31.08.2023г. 105.50 KB
09.08.2023 Обяснителна записка за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 към 31.07.2023г. 30.00 KB
09.08.2023 Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 към 31.07.2023г. 105.50 KB
10.07.2023 Обяснителна записка за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 към 30.06.2023г. 30.00 KB
10.07.2023 Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 към 30.06.2023г. 105.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. »


ADDRESS:

Montana 3400,
1, General Stoletov str.

PHONES:
tel./fax (096) 300 728