28.02.2024


29.11.2019 Ново: Декларация за количество произведено зърно - Приложение 3 към чл.14, ал.1. 17.51 KB
29.11.2019 Ново: Наредба за изменение и допълнение на Наредба 23 от 2015г. за условията и реда за мониторинг на пазара на зърно (ДВ бр.94/29.11.2019 г.) 52.57 KB
12.03.2019 НОВО! Указания за подаване на декларация по чл.58о, ал.3 от ЗПООПЗПЕС от предприятия за преработка на зърно. 2.28 MB
19.02.2019 ЗАКОН ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПАЗАРИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОДУКТИ - ДВ, БРОЙ 106 ОТ 21.12.2018г. - РАЗДЕЛ ЗЪРНО 89.00 KB
19.02.2019 ЗАКОН ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПАЗАРИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОДУКТИ - ДВ, БРОЙ 106 ОТ 21.12.2018г. 236.13 KB
19.02.2019 ПРОМЯНА В ЗАКОНА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПАЗАРИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОДУКТИ 36.50 KB
ДЕКЛАРАЦИЯ - ПРИЛОЖЕНИЕ 1, ЧЛ. 4, АЛ.2 ОТ НАРЕДБА 23/2015 ГОДИНА 16.18 KB
ДЕКЛАРАЦИЯ - ПРИЛОЖЕНИЕ 2, ЧЛ. 11, АЛ.1 ОТ НАРЕДБА 23/2015 ГОДИНА 37.50 KB
НАРЕДБА 23/2015 ГОДИНА ЗА МОНИТОРИНГ НА ПАЗАРА НА ЗЪРНО 253.38 KB
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЕЛЕКТРОННИЯ АДРЕС, НА КОЙТО СЕ ПОДАВАТ ДЕКЛАРАЦИИТЕ 96.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »


ADDRESS:

Montana 3400,
1, General Stoletov str.

PHONES:
tel./fax (096) 300 728