29.02.2024


11.10.2019 ЗАПОВЕДИ ПО РЕДА НА ЧЛ. 37В, АЛ. 4 ЗСПЗЗ И ОКОНЧАТЕЛНИ РЕГИСТРИ ПО РЕДА НА ЧЛ. 75А ППЗСПЗЗ ЗА ЗЕМЛИЩАТА В ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ. 747.82 KB
10.10.2019 РЕГИСТЪР ПО РЕДА НА ЧЛ. 74, АЛ. 1 ОТ ППЗСПЗЗ И КАРТА КЪМ НЕГО ЗА ЗЕМЛИЩE БЕЛИ МЕЛ. 633.70 KB
09.10.2019 РЕГИСТЪР ПО РЕДА НА ЧЛ. 74, АЛ. 1 ОТ ППЗСПЗЗ И КАРТА КЪМ НЕГО ЗА ЗЕМЛИЩE ЧЕЛЮСТНИЦА. 213.74 KB
04.10.2019 РЕГИСТЪР ПО РЕДА НА ЧЛ. 74, АЛ. 1 ОТ ППЗСПЗЗ И КАРТА КЪМ НЕГО ЗА ЗЕМЛИЩE ПРЕВАЛА. 774.07 KB
04.10.2019 РЕГИСТЪР ПО РЕДА НА ЧЛ. 74, АЛ. 1 ОТ ППЗСПЗЗ И КАРТА КЪМ НЕГО ЗА ЗЕМЛИЩE ГОРНА КОВАЧИЦА. 464.17 KB
02.10.2019 РЕГИСТЪР ПО РЕДА НА ЧЛ. 74, АЛ. 1 ОТ ППЗСПЗЗ И КАРТА КЪМ НЕГО ЗА ЗЕМЛИЩЕ ЖЕЛЕЗНА. 415.67 KB
19.09.2019 РЕГИСТЪР ПО РЕДА НА ЧЛ. 74, АЛ. 1 ОТ ППЗСПЗЗ И КАРТА КЪМ НЕГО ЗА ЗЕМЛИЩЕ МИТРОВЦИ. 254.16 KB
18.09.2019 РЕГИСТЪР ПО РЕДА НА ЧЛ. 74, АЛ. 1 ОТ ППЗСПЗЗ И КАРТА КЪМ НЕГО ЗА ЗЕМЛИЩЕ ГОРНА ЛУКА. 262.01 KB
17.09.2019 РЕГИСТЪР ПО РЕДА НА ЧЛ. 74, АЛ. 1 ОТ ППЗСПЗЗ И КАРТА КЪМ НЕГО ЗА ЗЕМЛИЩЕ ГР. ЧИПРОВЦИ. 235.20 KB
22.08.2019 РЕГИСТЪР ПО РЕДА НА ЧЛ. 72, АЛ. 7 ОТ ППЗСПЗЗ И КАРТА КЪМ НЕГО ЗА ЗЕМЛИЩЕ ГОРНА ЛУКА. 936.60 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »


ADDRESS:

Montana 3400,
1, General Stoletov str.

PHONES:
tel./fax (096) 300 728