06.02.2023


ЗАПОВЕДИ ПО РЕДА НА ЧЛ. 37В, АЛ. 4 ОТ ЗСПЗЗ И РЕГИСТРИ ПО РЕДА НА ЧЛ. 75А ОТ ППЗСПЗЗ ЗА ЗЕМЛИЩАТА В ОБЩИНА МОНТАНА. 3.69 MB
ЗАПОВЕДИ ПО РЕДА НА ЧЛ. 37В, АЛ. 16 ОТ ЗСПЗЗ И РЕГИСТРИ НА ИМОТИТЕ ПОЛСКИ ПЪТИЩА В ОБЩИНА МОНТАНА. 1.37 MB
РЕГИСТЪР ПО РЕДА НА ЧЛ. 74, АЛ. 1, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВТОРО ОТ ППЗСПЗЗ И КАРТА КЪМ НЕГО ЗА ЗЕМЛИЩЕ СУМЕР. 738.61 KB
РЕГИСТЪР ПО РЕДА НА ЧЛ.74, АЛ. 1 ОТ ППЗСПЗЗ И КАРТА КЪМ НЕГО ЗА ЗЕМЛИЩЕ СТУБЕЛ. 1.60 MB
РЕГИСТЪР ПО РЕДА НА ЧЛ. 74, АЛ. 1 ОТ ППЗСПЗЗ ЗА ЗЕМЛИЩЕТО НА ГРАД МОНТАНА 563.50 KB
РЕГИСТЪР ПО РЕДА НА ЧЛ. 74, АЛ. 1 ОТ ППЗСПЗЗ И КАРТА КЪМ НЕГО ЗА ЗЕМЛИЩЕ ВОЙНИЦИ 318.09 KB
РЕГИСТЪР ПО РЕДА НА ЧЛ. 74, АЛ. 1 ОТ ППЗСПЗЗ И КАРТА КЪМ НЕГО ЗА ЗЕМЛИЩЕ СТУДЕНО БУЧЕ 701.65 KB
РЕГИСТЪР ПО РЕДА НА ЧЛ. 74, АЛ. 1 ОТ ППЗСПЗЗ И КАРТА КЪМ НЕГО ЗА ЗЕМЛИЩЕ ДОЛНА ВЕРЕНИЦА 793.29 KB
РЕГИСТЪР ПО РЕДА НА ЧЛ. 74, АЛ. 1 ОТ ППЗСПЗЗ И КАРТА КЪМ НЕГО ЗА ЗЕМЛИЩЕ БЕЗДЕНИЦА 433.20 KB
РЕГИСТЪР ПО РЕДА НА ЧЛ. 74, АЛ. 1 ОТ ППЗСПЗЗ И КАРТА КЪМ НЕГО ЗА ЗЕМЛИЩЕ ДОЛНО БЕЛОТИНЦИ 966.07 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »


ADDRESS:

Montana 3400,
1, General Stoletov str.

PHONES:
tel./fax (096) 300 728