07.02.2023


ЗАПОВЕД ПО РЕДА НА ЧЛ. 37В ОТ ЗСПЗЗ И РЕГИСТЪР ПО РЕДА НА ЧЛ. 75А ОТ ППЗСПЗЗ ЗА ЗЕМЛИЩЕ МЕДКОВЕЦ 166.50 KB
РЕГИСТЪР ПО РЕДА НА ЧЛ. 74, АЛ. 1 ОТ ППЗСПЗЗ И КАРТА КЪМ НЕГО ЗА ЗЕМЛИЩЕ МЕДКОВЕЦ 881.54 KB
ЗАПОВЕД ПО РЕДА НА ЧЛ. 37В, АЛ. 4 ОТ ЗСПЗЗ И РЕГИСТЪР ПО РЕДА НА ЧЛ 75А ОТ ППЗСПЗЗ ЗА ЗЕМЛИЩЕ СЛИВОВИК 197.63 KB
РЕГИСТЪР ПО РЕДА НА ЧЛ. 74, АЛ. 1 ОТ ППЗСПЗЗ И КАРТА КЪМ НЕГО ЗА ЗЕМЛИЩЕ СЛИВОВИК 918.23 KB
ЗАПОВЕДИ ПО РЕДА НА ЧЛ. 37В, АЛ. 4 ОТ ЗСПЗЗ И РЕГИСТРИ ПО РЕДА НА ЧЛ. 75А ОТ ППЗСПЗЗ ЗА ЗЕМЛИЩА АСПАРУХОВО И РАСОВО 292.35 KB
РЕГИСТЪР ПО РЕДА ЧЛ. 74, АЛ.1 ОТ ППЗСПЗЗ И КАРТА КЪМ НЕГО ЗА ЗЕМЛИЩЕ АСПАРУХОВО 1.17 MB
РЕГИСТЪР ПО РЕДА НА ЧЛ. 74, АЛ. 1 ОТ ППЗСПЗЗ И КАРТА КЪМ НЕГО ЗА ЗЕМЛИЩЕ РАСОВО 843.36 KB
Регистър по чл.72, ал.7 от ППЗСПЗЗ и карта за землище Сливовик. 960.78 KB
Регистър по чл.72, ал.7 от ППЗСПЗЗ и карта за землище Медковец. 1019.93 KB
Регистър по чл.72, ал.7 от ППЗСПЗЗ и карта за землище Расово. 925.40 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »


ADDRESS:

Montana 3400,
1, General Stoletov str.

PHONES:
tel./fax (096) 300 728