21.02.2024


ЗАПОВЕДИ ПО РЕДА НА ЧЛ. 37В, АЛ. 4 ОТ ЗСПЗЗ И РЕГИСТРИ ПО РЕДА НА ЧЛ. 75А ОТ ППЗСПЗЗ ЗА ЗЕМЛИЩАТА В ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО. 818.90 KB
ЗАПОВЕД ПО РЕДА НА ЧЛ. 37В, АЛ. 16 ОТ ЗСПЗЗ И РЕГИСТЪР НА ИМОТИТЕ ПОЛСКИ ПЪТИЩА В КАМЕННА РИКСА, ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО. 57.35 KB
РЕГИСТЪР ПО РЕДА НА ЧЛ. 74 ОТ ППЗСПЗЗ И КАРТА ЗА ЗЕМЛИЩЕ КАМЕННА РИКСА В ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО 540.36 KB
РЕГИСТЪР ПО РЕДА НА ЧЛ. 74 ОТ ППЗСПЗЗ И КАРТА ЗА ЗЕМЛИЩЕ ВИДЛИЦА В ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО. 464.87 KB
РЕГИСТЪР ПО РЕДА НА ЧЛ. 74 ОТ ППЗСПЗЗ И КАРТА КЪМ НЕГО ЗА ЗЕМЛИЩЕ ЧЕМИШ. 312.60 KB
РЕГИСТЪР ПО РЕДА НА ЧЛ. 74 ОТ ППЗСПЗЗ И КАРТА КЪМ НЕГО ЗА ЗЕМЛИЩЕ ГЕОРГИ ДАМЯНОВО. 894.49 KB
РЕГИСТЪР ПО РЕДА НА ЧЛ. 74 ОТ ППЗСПЗЗ И КАРТА КЪМ НЕГО ЗА ЗЕМЛИЩЕ ГОВЕЖДА. 903.17 KB
РЕГИСТЪР ПО РЕДА НА ЧЛ. 74 ОТ ППЗСПЗЗ И КАРТА КЪМ НЕГО ЗА ЗЕМЛИЩЕ ЕЛОВИЦА. 454.36 KB
РЕГИСТЪР ПО РЕДА НА ЧЛ. 74 ОТ ППЗСПЗЗ И КАРТА КЪМ НЕГО ЗА ЗЕМЛИЩЕ ГЛАВАНОВЦИ. 425.04 KB
РЕГИСТЪР ПО РЕДА НА ЧЛ. 74 ОТ ППЗСПЗЗ И КАРТА КЪМ НЕГО ЗА ЗЕМЛИЩЕ ГАВРИЛ ГЕНОВО . 781.44 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. »


ADDRESS:

Montana 3400,
1, General Stoletov str.

PHONES:
tel./fax (096) 300 728