10.08.2022


09.08.2022 Обяснителна записка за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 към 31.07.2022г. 30.50 KB
09.08.2022 Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 към 31.07.2022г. 103.50 KB
12.07.2022 Обяснителна записка за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 към 30.06.2022г. 30.50 KB
12.07.2022 Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 към 30.06.2022г. 103.50 KB
10.06.2022 Обяснителна записка за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 към 31.05.2022г. 30.50 KB
10.06.2022 Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 към 31.05.2022г. 103.50 KB
20.05.2022 Отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми към 31.03.2022г. 825.64 KB
11.05.2022 Обяснителна записка за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 към 30.04.2022г. 30.00 KB
11.05.2022 Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 към 30.04.2022г. 103.00 KB
13.04.2022 Отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми към 31.12.2021г. 609.31 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »


ADDRESS:

Montana 3400,
1, General Stoletov str.

PHONES:
tel./fax (096) 300 728