01.12.2023


Go back
4.10.2021г. Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Чавдарци за стопанската 2021/2022г. 444.40 KB
4.10.2021г. Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Смочан за стопанската 2021/2022г. 566.99 KB
4.10.2021г. Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Слатина за стопанската 2021/2022г. 848.93 KB
4.10.2021г. Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Славяни за стопанската 2021/2022г. 752.44 KB
4.10.2021г. Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Пресяка за стопанската 2021/2022г. 517.90 KB
4.10.2021г. Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Къкрина за стопанската 2021/2022г. 561.84 KB
4.10.2021г. Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Дъбрава за стопанската 2021/2022г. 337.00 KB
4.10.2021г. Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Дренов за стопанската 2021/2022г. 664.33 KB
4.10.2021г. Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Абланица за стопанската 2021/2022г. 467.30 KB
4.10.2021г. Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Казачево за стопанската 2021/2022г. 201.02 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »

 ADDRESS: Lovech 5500, 43, Targovska str.  PHONES: tel. 068 603962 ODZG_Lovech@mzh.government.bg