01.12.2023


Go back
5.10.2021г. Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Хлевене за стопанската 2021/2022г. 507.81 KB
5.10.2021г. Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Тепава за стопанската 2021/2022г. 474.55 KB
5.10.2021г. Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Соколово за стопанската 2021/2022г. 409.27 KB
5.10.2021г. Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Деветаки за стопанската 2021/2022г. 702.13 KB
5.10.2021г. Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Гостиня за стопанската 2021/2022г. 460.72 KB
5.10.2021г. Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Българене ТН за стопанската 2021/2022г. 333.47 KB
5.10.2021г. Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Брестово за стопанската 2021/2022г. 546.77 KB
5.10.2021г. Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Гостиня ТН за стопанската 2021/2022г. 565.04 KB
5.10.2021г. Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Прелом за стопанската 2021/2022г. 1.72 MB

 ADDRESS: Lovech 5500, 43, Targovska str.  PHONES: tel. 068 603962 ODZG_Lovech@mzh.government.bg