14.06.2024


12.02.2020г. Цели на администрацията за 2020г. 364.84 KB
21.09.2019г. Вътрешни правила за изграждане и функциониране на система за финансово управление и контрол в Областна дирекция "Земеделие" - Ловеч 109.14 KB
04.04.2019г. Вътрешни правила за мрежова и информационна сигурност в ОД "Земеделие" - Ловеч. 296.81 KB
01.04.2019г. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТА И ДОКУМЕНТООБОРОТ НА ЕЛЕКТРОННИ ДОКУМЕНТИ И ДОКУМЕНТИ НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ “ЗЕМЕДЕЛИЕ” ГР. ЛОВЕЧ 285.50 KB
01.04.2019г. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ТЕХНИКАТА, ЦЕНИ, НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ И АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ПО ЗАКОНА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И КОНТРОЛ НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА И ГОРСКАТА ТЕХНИКА, ИЗВЪРШВАНА ОТ ОД “ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ГР. ЛОВЕЧ 340.81 KB
30.04.2018г. Вътрешни правила за разрешаване, одобряване, оторизиране и разделяне на отговорностите - ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ “ЗЕМЕДЕЛИЕ” - ЛОВЕЧ 99.00 KB
02.02.2018г. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за реда и начина за осъществяване на предварителен контрол върху документи и действия, свързани с дейността на Областна дирекция “Земеделие” - Ловеч 116.00 KB
02.02.2018г. Приложение 1 46.50 KB
02.02.2018г. Приложение 2 28.00 KB
28.12.2017г. Вътрешни правила за организация на административното обслужване граждани и юридически лица в областна дирекция "Земеделие" - Ловеч 162.00 KB
  1. «
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. »

 ADDRESS: Lovech 5500, 43, Targovska str.  PHONES: tel. 068 603962 ODZG_Lovech@mzh.government.bg