13.04.2024

Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация през 2018 г. 98.00 KB
Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация 2017г. 97.00 KB
Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на ОД "Земеделие", гр.Добрич и форматите, в които е достъпа. 48.50 KB
Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация 2016г. 98.00 KB
Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация през 2015 г. 94.00 KB
Вътрешни правила за осъшествяване на предварителен контрол. 160.59 KB
Правилник за вътрешният ред в ОД "Земеделие" Добрич 850.01 KB
Вътрешни правила система двоен подпис. 422.48 KB
Вътрешни правила за подготовка и провеждане на инвентаризация. 828.42 KB
Вътрешни правола за работа с информационните системи и контролни дейности, свързани с информационните технологии. 1.38 MB
  1. «
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. »


ADDRESS:

Dobrich 9300,
5, Nezavisimost str.

PHONES:
tel.: (058) 603 712