17.07.2024

REPUBLIC OF BULGARIA

ODZ BURGAS

З А П О В Е Д № РД 11 –618/19.12.2019г. На основание чл.37ж, ал.11 от ЗСПЗЗ за създаване на масив/и за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2020г. и Заповед № РД –11-514/06.12.18г. на директора на Областна дирекция «Земеделие» Бургас, за землището на с. Лъка, община Поморие, област Бургас 315.50 KB
З А П О В Е Д № РД 11 –617/19.12.2019г. На основание чл.37ж, ал.11 от ЗСПЗЗ за създаване на масив/и за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2020г. и Заповед № РД –11-514/06.12.18г. на директора на Областна дирекция «Земеделие» Бургас, за землището на с. Каменар, община Поморие, област Бургас 412.50 KB
З А П О В Е Д № РД 11 –619/19.12.2019г. На основание чл.37ж, ал.11 от ЗСПЗЗ за създаване на масив/и за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2020г. и Заповед № РД –11-514/06.12.18г. на директора на Областна дирекция «Земеделие» Бургас, за землището на гр. Каблешково, община Поморие, област Бургас 470.50 KB
З А П О В Е Д № РД 11 –616/19.12.2019г. На основание чл.37ж, ал.11 от ЗСПЗЗ за създаване на масив/и за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2020г. и Заповед № РД –11-514/06.12.18г. на директора на Областна дирекция «Земеделие» Бургас, за землището на гр. Ахелой, община Поморие, област Бургас 167.50 KB
З А П О В Е Д № РД 11- 451 /05.11.2019г. на Главния секретар на ОД Земеделие - Бургас за определяне на комисия по реда на чл.37ж., ал.4 от ЗСПЗЗ за землищата на община Поморие 120.50 KB


ADDRESS:

Burgas,
82, Tzar Ivan Shishman str.

PHONES:
tel.(056) 84 43 03
fax (056) 84 43 03

EMAIL:
odzg-bourgas
@mbox.contact.bg