25.05.2024

REPUBLIC OF BULGARIA

ODZ BURGAS

З А П О В Е Д № РД 11 –623/19.12.2019г. На основание чл.37ж, ал.11 от ЗСПЗЗ за създаване на масив/и за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2020г. и Заповед № РД –11-514/06.12.18г. на директора на Областна дирекция «Земеделие» Бургас, за землището на с. Стоилово, община Малко Търново, област Бургас 211.00 KB
З А П О В Е Д № РД 11 –622/19.12.2019г. На основание чл.37ж, ал.11 от ЗСПЗЗ за създаване на масив/и за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2020г. и Заповед № РД –11-514/06.12.18г. на директора на Областна дирекция «Земеделие» Бургас, за землището на с. Калово, община Малко Търново, област Бургас 275.50 KB
З А П О В Е Д № РД 11 –621/19.12.2019г. На основание чл.37ж, ал.11 от ЗСПЗЗ за създаване на масив/и за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2020г. и Заповед № РД –11-514/06.12.18г. на директора на Областна дирекция «Земеделие» Бургас, за землището на с. Евронозово, община Малко Търново, област Бургас 251.00 KB
З А П О В Е Д № РД 11 –620/19.12.2019г. На основание чл.37ж, ал.11 от ЗСПЗЗ за създаване на масив/и за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2020г. и Заповед № РД –11-514/06.12.18г. на директора на Областна дирекция «Земеделие» Бургас, за землището на с. Бръшлян, община Малко Търново, област Бургас 162.50 KB
З А П О В Е Д № РД 11-449/05.11.2019г. на Главния секретар на ОД Земеделие - Бургас за определяне на комсия по реда на чл.37ж, ал.4 от ЗСПЗЗ за землищата на община Малко Търново 120.50 KB


ADDRESS:

Burgas,
82, Tzar Ivan Shishman str.

PHONES:
tel.(056) 84 43 03
fax (056) 84 43 03

EMAIL:
odzg-bourgas
@mbox.contact.bg