26.05.2024

REPUBLIC OF BULGARIA

ODZ BURGAS

З А П О В Е Д № РД-04-199/01.10.2021 г. гр.Бургас; На основание чл.75а, ал.1, т.1, във вр. с чл.72в, ал.2, от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Заповед № РД–11-514/06.12.18г. на директора на Областна дирекция «Земеделие» Бургас за землището на с.Винарско, община Камено, обл.Бургас, за стопанската 2021-2022 г.-публикувана на 08.10.2021г. 2.42 MB
Карта за разпределение на масивите за ползване за землището на с.Вратица, общ.Камено, обл.Бургас за стопанската 2021-2022г. 1.22 MB
Карта за разпределение на масивите за ползване за землището на с.Винарско, общ.Камено, обл.Бургас за стопанската 2021-2022г. 2.48 MB
Карта за разпределение на масивите за ползване за землището на с.Тръстиково, общ.Камено, обл.Бургас за стопанската 2021-2022г. 1.80 MB
Карта за разпределение на масивите за ползване за землището на с.Русокастро, общ.Камено, обл.Бургас за стопанската 2021-2022г. 3.24 MB
Карта за разпределение на масивите за ползване за землището на с.Полски извор, общ.Камено, обл.Бургас за стопанската 2021-2022г. 5.42 MB
Карта за разпределение на масивите за ползване за землището на с.Кръстина, общ.Камено, обл.Бургас за стопанската 2021-2022г. 1.67 MB
Карта за разпределение на масивите за ползване за землището на с.Константиново, общ.Камено, обл.Бургас за стопанската 2021-2022г. 708.56 KB
Карта за разпределение на масивите за ползване за землището на гр.Камено, общ.Камено, обл.Бургас за стопанската 2021-2022г. 3.78 MB
Карта за разпределение на масивите за ползване за землището на с.Желязово, общ.Камено, обл.Бургас за стопанската 2021-2022г. 612.88 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »


ADDRESS:

Burgas,
82, Tzar Ivan Shishman str.

PHONES:
tel.(056) 84 43 03
fax (056) 84 43 03

EMAIL:
odzg-bourgas
@mbox.contact.bg