07.07.2022


актуално Заповед за одобряване на списък със свободни имоти, с начин на трайно ползване „пасища, мери и ливади“ от държавния поземлен фонд за стопанската 2022/2023 година 1.14 MB
актуално 25.10.2021 Протокол от търг с тайно наддаване – тръжна сесия за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд (ДПФ) за стопанската 2021/2022 г., по реда на чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ- pdf 414.11 KB
актуално 25.10.2021 Протокол от търг с тайно наддаване – тръжна сесия за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд (ДПФ) за стопанската 2021/2022 г., по реда на чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ 318.50 KB
актуално чл.37 и , ал.14 Обява за търг с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободни пасища, мери и ливади по чл.37 и , ал.14 от Държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Видин за стопанската 2021-2022 г. за ползване на пасища, мери за срок от 1 стопанска година 29.50 KB
актуално чл.37 и , ал.14 Заповед за търг с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободни пасища, мери и ливади по чл.37 и , ал.14 от Държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Видин за стопанската 2021-2022 г. за ползване на пасища, мери за срок от 1 стопанска година 329.64 KB
актуално чл.37 и , ал.14 Списък на имотите по чл.37 и , ал.14, за участие в търг с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободни пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Видин за стопанската 2021-2022 г. за ползване на пасища, мери за срок от 1 стопанска година 72.67 KB
актуално чл.37 и , ал.14 Документи за участие в търг с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободни пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Видин за стопанската 2021-2022 г. за ползване на пасища, мери по чл.37 и , ал.14,за срок от 1 стопанска година- физически лица 32.08 KB
актуално чл.37 и , ал.14 Документи за участие в търг с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободни пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Видин за стопанската 2021-2022 г. за ползване на пасища, мери по чл.37 и , ал.14 за срок от 1 стопанска година- юридически лица 33.54 KB
актуално чл.37 и , ал.14 Банкова сметка за търг с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободни пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Видин за стопанската 2021-2022 г. за ползване на пасища, мери по чл.37 и , ал.14 за срок от 1 стопанска година 10.40 KB
актуално Протокол от търг по реда на чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ- пасища 2021-2022 116.50 KB
актуално Заповед за откриване на процедура за търг с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободни пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Видин за стопанската 2021-2022 г. за ползване на пасища, мери за срок от 1 стопанска година 327.81 KB
актуално Обява за търг с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободни пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Видин за стопанската 2021-2022 г. за ползване на пасища, мери за срок от 1 стопанска година 29.50 KB
актуално Списък на имотите за участие в търг с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободни пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Видин за стопанската 2021-2022 г. за ползване на пасища, мери за срок от 1 стопанска година 73.98 KB
актуално Банкова сметка за търг с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободни пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Видин за стопанската 2021-2022 г. за ползване на пасища, мери за срок от 1 стопанска година 10.40 KB
актуално Документи за участие в търг с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободни пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Видин за стопанската 2021-2022 г. за ползване на пасища, мери за срок от 1 стопанска година-ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА 32.08 KB
актуално Документи за участие в търг с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободни пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Видин за стопанската 2021-2022 г. за ползване на пасища, мери за срок от 1 стопанска година- ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА 33.54 KB
актуално Заповед за свободни имоти от ДПФ , пасища, за отдаване под наем или аренда за 2020-2021 118.80 KB
актуално Списък на свободни имоти от ДПФ , пасища, за отдаване под наем или аренда за 2020-2021 56.90 KB
актуално Протокол от тръжна сесия за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд (ДПФ) за стопанската 2020/2021 г., по реда на чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ 79.00 KB
актуално Обява за откриване на търг ПМЛ чл.37 и, ал.14 29.50 KB
актуално Заповед за откриване на търг ПМЛ чл.37 и, ал.14 354.47 KB
актуално Списък на имотите за участие в търг ПМЛ чл.37 и, ал.14 470.35 KB
актуално Документи юридически лица-за участие в търг ПМЛ чл.37 и, ал.14 33.98 KB
актуално Документи физически лица-за участие в търг ПМЛ чл.37 и, ал.14 32.32 KB
актуално Банкова сметка за участие в търг ПМЛ чл.37 и, ал.14 10.40 KB
актуално Списък на имотите за участие в търг I тръжна сесия ПМЛ-2020-2021 г 470.32 KB
актуално Банкова сметка- за участие в търг I тръжна сесия ПМЛ-2020-2021 г 10.40 KB
актуално Необходими документи за участие в търг I тръжна сесия ПМЛ-2020-2021 г- юридически лица 33.98 KB
актуално Необходими документи за участие в търг I тръжна сесия ПМЛ-2020-2021 г- физически лица 32.32 KB
актуално Заповед търг I тръжна сесия ПМЛ-2020-2021 г 353.17 KB
актуално Обява търг I тръжна сесия ПМЛ-2020-2021 г 29.00 KB
актуално З А П О В Е Д № РД 46-93 СОФИЯ, 26.02.2020 г. на МЗХГ за Определени свободни пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд (ДПФ) за отдаване под наем или аренда за стопанската 2020/2021 година, находящи се на територията на област Видин 111.00 KB
актуално Списък със свободни имоти с НТП "пасища, мери" и "ливади" от ДПФ за одобряване по чл. 37и, ал. 2 от ЗСПЗЗ, за стопанската 2020/2021 година, на територията на област Видин 425.36 KB
актуално Протокол търг II тръжна сесия ПМЛ-2019-2020 79.00 KB
актуално Обява за откриване на тръжна процедура II тръжна сесия -ПМЛ-ДПФ-2019-2020 29.50 KB
актуално Списък на имотите ПМЛ-ДПФ за участие в търг II тръжна сесия-2019-2020 2.90 MB
актуално Заповед за откриване на търг II тръжна сесия-2019-2020-ПМЛ_ДПФ 640.12 KB
актуално Банкова сметка- II тръжна сесия-2019-2020-ПМЛ 10.40 KB
актуално Документи за участие в търг II тръжна сесия ПМЛ-ДПФ-2019-2020-юридически лица 19.45 KB
актуално Документи за участие в търг II тръжна сесия ПМЛ-ДПФ-2019-2020-физически лица 18.38 KB
актуално Протокол от търг I тръжна сесия ПМЛ-ДПФ-2019-2020 78.00 KB
актуално Банкова сметка 10.40 KB
актуално Обява търг ПМЛ I тръжна сесия ПМЛ-2019-2020 29.00 KB
актуално Списък на имотите ПМЛ за участие в търг I тръжна сесия ПМЛ-2019-2020 2.99 MB
актуално Заповед за откриване на тръжна процедура за ПМЛ-2019-2020 627.43 KB
актуално Заявление физически лица 38.50 KB
актуално Декларация по чл.47 з- физически лица 32.50 KB
актуално Заявление юридически лица 40.50 KB
актуално Декларация по чл.47 з- юридически лица 33.50 KB


ADDRESS:

Vidin 3700,
12, Ribarska str.

PHONES:
(094) 601489