09.06.2023


Министерство на земеделието и храните - http://www.mzh.government.bg

Програма за развитие на селските райони - http://prsr.government.bg/

 

 

Държавен фонд "Земеделие" - http://www.dfz.bg/

Програма за развитие на селските райони - http://prsr.bg/

 

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури - http://iara.government.bg/

Оперативна програма за развитие на сектор “Рибарство” - http://oprsr.government.bg/

 

Българска агенция по безопасност на храните - http://www.babh.government.bg

 

Структурни фондове на Европейския съюз - http://www.eufunds.bg/

Skip Navigation Links.


ADDRESS:

Sofia 1000,
4, Vitosha bul.

PHONES:
tel.:(02) 980 2873
fax:(02) 988 3263