16.06.2024


14.05.2021 Заповед № ПО-09-723-3/13.05.2021 г. на директора на Областна дирекция „Земеделие“- София област за изменение на заповед № ПО-09-723-2/29.09.2020 г. за доброволно споразумение за орна земя за землището на с. РАДУЛОВЦИ, общ. Сливница, ЕКАТТЕ 61621, област София, за стопанската 2020 – 2021 година 76.35 KB
14.05.2021 Заповед № ПО-09-720-4/13.05.2021 г. на директора на Областна дирекция „Земеделие“- София област за изменение на заповед № ПО-09-720-3/28.09.2020 г. за доброволно споразумение за орна земя за землището на с. ИЗВОР, общ. Сливница, ЕКАТТЕ 32411, област София, за стопанската 2020 – 2021 година 84.38 KB
02.12.2020 Заповед №ПО-09-720-7/02.12.2020 г. на директора на ОД"Земеделие"- София област за изменение на ЗАПОВЕД № ПО-09-720-3 от 28.09.2020г. по чл. 37в, ал.2 от ЗСПЗЗ за доброволното споразумение за орна земя за землището на с.Извор, общ. Сливница, в раздел "ползване на земеделски земи по чл.37в за стопанската 2020/2021 година"- община Сливница. 68.74 KB
09.10.2020 Заповед и карта на директора на ОД "Земеделие" София област по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021г. за землището на Гълъбовци,община Сливница. 5.45 MB
09.10.2020 Заповед и карта на директора на ОД "Земеделие" София област по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021г. за землището на Сливница,община Сливница. 7.45 MB
08.10.2020 Заповед и карта на директора на ОД "Земеделие" София област по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021г. за землището на Радуловци,община Сливница. 2.68 MB
08.10.2020 Заповед и карта на директора на ОД "Земеделие" София област по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021г. за землището на Повалиръж,община Сливница. 1.17 MB
08.10.2020 Заповед и карта на директора на ОД "Земеделие" София област по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021г. за землището на Пищане,община Сливница. 1.43 MB
08.10.2020 Заповед и карта на директора на ОД "Земеделие" София област по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021г. за землището на Ракита,община Сливница. 4.16 MB
08.10.2020 Заповед и карта на директора на ОД "Земеделие" София област по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021г. за землището на Гургулят,община Сливница. 2.90 MB
  1. 1
  2. 2
  3. »
Skip Navigation Links.


ADDRESS:

Sofia 1000,
4, Vitosha bul.

PHONES:
tel.:(02) 980 2873
fax:(02) 988 3263