13.06.2024


22.12.2021 Заповед на директора на ОД “Земеделие“ София област и карта на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2022г., за землището на с. Душанци, община Пирдоп 4.85 MB
22.12.2021 Заповед на директора на ОД “Земеделие“ София област и карта на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2022г., за землището на гр. Пирдоп, община Пирдоп 9.22 MB
18.11.2021 Изменение на заповеди за комисии по чл. 37ж от ЗСПЗЗ за разпределяне масивите за ползване на пасищата, мери и ливади за календарната 2022 година за землищата на община Пирдоп. 142.45 KB
16.11.2021 Обява за изготвени регистри по чл. 72,ал. 4 от ППЗСПЗЗ за участие в споразумения по чл. 37ж, ал. 2 за календарната 2022г. – община Пирдоп. 14.77 KB
05.11.2021 Заповеди за комисии по чл.37 ж от ЗСПЗЗ за разпределяне масивитее за позване на пасищата, мери и ливади за календарната 2022 година - община Пирдоп. 128.30 KB
Skip Navigation Links.


ADDRESS:

Sofia 1000,
4, Vitosha bul.

PHONES:
tel.:(02) 980 2873
fax:(02) 988 3263