23.06.2024


Заповед на директора на ОД“Земеделие“ София област и Карта на масивите за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020г., за землището на с. Гуцал, община Долна баня 7.08 MB
Заповед на директора на ОД“Земеделие“ София област и Карта на масивите за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020г., за землището на с. Марица, община Долна баня 361.80 KB
Заповед на директора на ОД“Земеделие“ София област и Карта на масивите за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020г., за землището на с. Свети Спас, община Долна баня 362.30 KB
Заповед на директора на ОД“Земеделие“ София област и Карта на масивите за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020г., за землището на гр. Долна Баня, община Долна Баня 944.01 KB
Заповед за комисия по 37 в за землище Гуцал, община Долна баня 96.50 KB
Предварителен регистър по чл. 72 ал. 2 за замлищата на община Долна баня. 70.80 KB
Общинската служба по земеделие гр. Костенец, офис Долна баня уведомява всички собственици и ползватели на земеделски земи, че са изготвени предварителните регистри по чл. 72, ал. 2 ППЗСПЗЗ на имотите с подадени декларации по чл. 69 и заявления по чл. 70 ППЗСПЗЗ за участие в споразумения за ползване /формиране на масиви за ползване/ в землищата на гр. Долна баня и с.Свети Спас,община Долна баня и с.Гуцал –община Самоков. Регистрите се намират в ОСЗ Костенец - офис Долна баня. 24.50 KB
Заповед за комисия по 37 в за землище гр. Долна баня, община Долна баня 94.00 KB
Заповед за комисия по 37 в за землище Марица, община Долна баня 94.00 KB
Заповед за комисия по 37 в за землище Свети Спас, община Долна баня 93.50 KB
Skip Navigation Links.


ADDRESS:

Sofia 1000,
4, Vitosha bul.

PHONES:
tel.:(02) 980 2873
fax:(02) 988 3263