23.06.2024


Заповед на директора на областна дирекция "Земеделие" Софя област за отстраняване на очевидна техническа грешка за землището на с.Петрич, общ.Златица за масивите за ползване на орна земя за стопанската 2018-2019г. 133.00 KB
Заповеди на Директора на областна дирекция "Земеделие" и карти по чл.37ж от ЗСПЗЗ за ПМЛ за 2019г. землищата на община Златица 11.83 MB
Общинската служба по земеделие гр. Пирдоп уведомява всички собственици и ползватели на земеделски земи, че са изготвени предварителните регистри по чл. 72, ал. 2 ППЗСПЗЗ на имотите с подадени декларации по чл.69 и заявления по чл. 70 от ППЗСПЗЗ за участие в споразумения по чл.37ж, ал.2 от ЗСПЗЗЗ /формиране на масиви за ползване/ за пасища, мери и ливади за календарната 2019 г. в землище Карлиево, землище Петрич и землище Златица, община Златица. 22.00 KB
Заповеди за комисии по реда на чл. 37ж от ЗСПЗЗ за землищата на община Златица за 2019 календарна година. 227.13 KB
проекти на картата на масивите за ползване и регистри по чл. 74, ал. 1 ППЗСПЗЗ, въз основа на доброволни споразумения за орна земя за стопанската 2018/2019 год. за землища: Църквище, Карлиево, Златица и Петрич, община Златица. 23.50 KB
Заповеди и карти на директора на ОД“Земеделие“ София област по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019г., за землището на Църквище, община Златица 592.71 KB
Заповеди и карти на директора на ОД“Земеделие“ София област по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019г., за землището на Петрич, община Златица 2.17 MB
Заповеди и карти на директора на ОД“Земеделие“ София област по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019г., за землището на Златица, община Златица 6.26 MB
Заповеди и карти на директора на ОД“Земеделие“ София област по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019г., за землището на Кралево, община Златица 2.71 MB
Skip Navigation Links.


ADDRESS:

Sofia 1000,
4, Vitosha bul.

PHONES:
tel.:(02) 980 2873
fax:(02) 988 3263