12.06.2024


Протоколно решение за определяне размера на средното годишно рентно плащане за землищата по общини в Софийска област на декар за стопанска 2012-2013г. 3.53 MB
СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО ЧЛ.37В ОТ ЗСПЗЗ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА 28.05.2014Г. В ОБЩИНИТЕ ИХТИМАН И КОСТЕНЕЦ. 24.00 KB
ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО ЧЛ.37В ОТ ЗСПЗЗ В ОБЩИНИТЕ ЕЛИН ПЕЛИН И ИХТИМАН. 40.44 KB
График за провеждане на заседания на комисията за сключване на доброволни споразумения за ползване на земеделските имоти по масиви в землищата, попадащи в териториалния обхват на общините от Софийска област през стопанската 2013-2014. 25.86 KB
Промяна в графика за провеждане на заседания на комисията за сключване на доброволни споразумения за ползване на земеделските имоти по масиви в землищата, попадащи в териториалния обхват на общините от Софийска област през стопанската 2013-2014. 19.24 KB
КОМИСИЯТА ПО ЧЛ.37В ОТ ЗСПЗЗ, Ви уведомява, че на 09.09.2013г. /Понеделник/ от 14.00ч. в офиса на ОСЗ Елен Пелин ще се проведе извънредно заседание на комисията за сключване на доброволно споразумение за ползване на земеделските имоти по масиви в землищата Столник и Потоп. 26.39 KB
KОМИСИЯТА ПО ЧЛ.37В ОТ ЗСПЗЗ, Ви уведомява, че на 10.12.2013г. /Вторник/ от 10.00ч. в офиса на ОСЗ Правец ще се проведе извънредно заседание на комисията за сключване на доброволно споразумение за ползване на земеделските имоти по масиви в землището на с. Равнище. Приканваме ползвателите на земеделски земи, подали заявления за сключване на споразумение и всички заинтересовани да се явят. 23.50 KB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" Софийска област за разпределение на масиви за ползване /ливади/ в землищeто на с. Осоица, общ. Горна Малина, Софийска област за стопанска 2013-2014 година. 74.66 KB
Заповеди на директора на ОД "Земеделие" Софийска област за разпределение на масиви за ползване в землищeто на гр. Долна Баня, общ. Долна Баня, Софийска област за стопанска 2013-2014 година. 279.48 KB
Заповеди на директора на ОД "Земеделие" Софийска област за разпределение на масиви за ползване в землищата на общини Горна Малина, Ихтиман, Костенец, Костинброд, Софийска област за стопанска 2013-2014 година. 43.61 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. »
Skip Navigation Links.


ADDRESS:

Sofia 1000,
4, Vitosha bul.

PHONES:
tel.:(02) 980 2873
fax:(02) 988 3263