15.12.2019


График на заседанията на комисията по чл. 37ж от ЗСПЗЗ за ОСЗ "Западна" 96.00 KB
График на заседанията на комисията по чл. 37ж от ЗСПЗЗ за ОСЗ "Източна" 15.30 KB
04.12.2019 год. На 06.12.2019 год. От 9:30 часа в сградата на район „Връбница“ ще се проведе заседание на комисията за приемане на споразумение по чл. 37ж от ЗСПЗЗ за землище Волуяк 12.54 KB
06.11.2019 год. ВАЖНО! Заседания на комисията по чл. 37ж, ал.4 от ЗСПЗЗ 15.22 KB
Заповед за назначаване на комисии, относно сключване на споразумения между собствениците и ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи – пасища, мери и ливади по землища за територията на Общинска служба по земеделие "Източна", за календарната 2020 година. 107.50 KB
Заповед за назначаване на комисии, относно сключване на споразумения между собствениците и ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи – пасища, мери и ливади по землища за територията на Общинска служба по земеделие "Западна", за календарната 2020 година. 99.50 KB
Заповед за назначаване на комисии, относно сключване на споразумения между собствениците и ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи – пасища, мери и ливади по землища за територията на Общинска служба по земеделие "Северна", за календарната 2020 година. 100.00 KB
Образци за участие в споразумение по чл. 37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2020 год. 58.62 KB


ADDRESS:

Sofia 100,
148, Vitosha bul.

PHONES:
(02) 952 5887
(02) 953 3517
(02) 952 0392