24.01.2021


РЕШЕНИЕ № 1 от 10.07.2012 година на Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 16.03 KB
РЕШЕНИЕ № 5 от 19.09.2011 година на Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 37.00 KB
РЕШЕНИЕ № 4 от 25.07.2011 година на Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 30.00 KB
РЕШЕНИЕ № 3 от 24.06.2011 година на Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 42.00 KB
Вътрешни правила за управление на човешките ресурси при Областна дирекция "Земеделие" Разград, утвърдени със Заповед № РД11-598/31.07.2012г. 11.96 MB
Вътрешни правила за изпълнение на Закона за достъп до обществена информация от Областна дирекция "Земеделие" Разград, утвърдени със Заповед № РД11-53/26.05.2010г. 3.38 MB
Етичен кодекс за поведението на служителите в Областна дирекция "Земеделие" Разград 3.52 MB
Инструкция за обработване на лични данни и защитата им от незаконни форми на обработване в Областна дирекция "Земеделие" Разград, утвърдена със Заповед № РД11-71/15.05.2013г. 2.25 MB
Правилник за вътрешния трудов ред в Областна дирекция "Земеделие" Разград 1.95 MB
Вътрешни правила за административно обслужване в Областна дирекция "Земеделие" Разград, утвърдени със Заповед № РД 11-150/30.06.2011г. 3.16 MB
  1. «
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. »


ADDRESS:

Razdrad 7200,
10, N.Y.Vaptzarov str.

PHONES:
tel. (084) 616 011