новини
 • 01.11.2021 г.
  Електронни административни услуги предоставяни от областна дирекция „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ - Плевен
  прочети >>
 • 12.05.2021 г.
  От 17 май започва втори прием по подмярка COVID 1
  прочети >>
 • 09.03.2021 г.
  Одобрени са окончателните специализирани слоеве „Физически блокове“ и „Площи, допустими за подпомагане” за Кампания 2020 и окончателен слой „Постоянно затревени площи“ за 2021 г.
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


График за извършване на ГТП и контрол на ЗГТ и машини за земни работи м. Февруари 2022г 742.68 KB
Заповед за прекратяване на тръжна процедура за провеждане на първи търг с тайно наддаване за придобиване право на собственост по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ на недвижим имот в землището на с. Дъбован 256.44 KB
ЗАПОВЕД РД–04-256/03.12.2021 на основание чл. 47ж, ал. 6 от ППЗСПЗЗ, във връзка с протокол №04/19.11.2021 г. от проведена втора тръжна сесия за стопанската 2021/2022г. 398.53 KB
Протокол №4/19.11.2021г. от проведен търг II тръжна сесия за отдаване под наем/аренда на земеделски земи от ДПФ, обявен със заповед РД-04-236/01.11.2021г. 314.43 KB
Протокол №1/05.11.2021г. от проведен търг за отдаване на имоти пасища, мери и ливади, на основание чл.37и,ал.14 от ЗСПЗЗ, обявен със заповед РД-04-129/30.09.2021г. 335.83 KB
Заповед №РД-04-239/05.11.2021г. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" - Плевен за класиране на участници от проведен търг по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ за имоти в стопански дворове в землищата на с. Бохот и гр. Гулянци. 378.74 KB
Протокол от проведен търг по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ, обявен със Заповед № РД-04-130/30.09.2021г. 246.17 KB
Образци на договори за отдаване под наем/аренда на имоти от ДПФ за стопанската 2021-2022 228.66 KB
Документи за участие в търг ДПФ - Юридически лица 2021/2022 156.67 KB
Документи за участие в търг ДПФ- Физически лица 2021/2022 155.31 KB
Списък на имотите ДПФ за отдаване под наем или аренда 2021-2022г - (втора тържна сесия) 559.00 KB
3аповед № РД-04-236/01.11.2021г. За откриване на процедура за провеждане на таен търг (втора тържна сесия) за отдаване под наем или аренда на свободните земеделски земи от държавния поземлен фонд за стопанската 2021-2022 година. 507.29 KB
Документи за участие в търг ДПФ-ПМЛ - физически лица 2021-2022 151.51 KB
Документи за участие в търг ДПФ-ПМЛ - юридически лица 2021-2022 152.94 KB
Списък на имотите пасища, мери и ливади ДПФ за отдаване под наем за 2021-2022 по реда на чл.37и, ал.14 от ЗСПЗЗ 45.31 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »

АДРЕС:
гр. Плевен 5800,
ул. "Васил Левски " №1, ет. 10

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (064) 802-320
факс: (064) 802-320
Email: ODZG_Pleven@mzh.government.bg

РАБОТНО ВРЕМЕ
От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.
От Понеделник до Петък
РАБОТНО ВРЕМЕ
От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.
От Понеделник до Петък
РАБОТНО ВРЕМЕ
От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.
От Понеделник до Петък


 

 


Документи за регистрация/пререгистрация

на земеделски стопани 


ВАЖНО ЗА ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ


  АНКЕТНА КАРТА  

 за изследване удовлетвореността на потребителите от предлаганите статистически информационни продукти и услуги от отдел «Агростатистика» към ГД «ЗРП» в МЗХ


 ЦКБ АД - НАБИРАТЕЛНА /БЕЛИ ПЕТНА , ДЕПОЗИТИ/

 IBAN: BG70CECB979033B7354300

 BIC: CECBBGSF


 

 

  

Преброяване на земеделските стопанства през 2020 г.

  

Национална Селска Мрежа