новини
 • 17.08.2020 г.
  МЗХГ започва теренните проверки на физическите блокове за кампания 2020 г.
  прочети >>
 • 12.08.2020 г.
  ДФЗ изготви индикативен график с плащанията, до края на годината стопаните получават 1,7 млрд. лв.
  прочети >>
 • 18.03.2020 г.
  Важно за земеделските стопани
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Протокол №2/18.09.202г. от проведен търг II тръжна сесия за отдаване под наем/аренда на земеделски земи от ДПФ, обявен със заповед РД-04-116/26.08.2020г 398.96 KB
Протокол от проведен търг по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ, обявен със Заповед № РД-04-105/05.08.2020г. 489.15 KB
До момента по подмярка COVID 1 са кандидатствали над 31 000 стопани, всички заявления са легитимни 235.08 KB
Документи за участие в търг ДПФ-ПМЛ - физически лица 2020-2021 152.21 KB
Документи за участие в търг ДПФ-ПМЛ - юридически лица 2020-2021 153.61 KB
Списък на имотите пасища, мери и ливади ДПФ за отдаване под наем за 2020-2021 по реда на чл.37и, ал.14 от ЗСПЗЗ 102.00 KB
3аповед № РД-04-120/10.09.2020г. За откриване на процедура за провеждане на таен търг, във връзка с чл.37и, ал.14 от ЗСПЗЗ, за отдаване под наем на свободните пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд (ДПФ) за срок от 1 (една) стопанска година в област Плевен за стопанската 2020-2021. 302.26 KB
Указания за прилагане на държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“ през 2020 г. 180.52 KB
Заповед № РД09-604/31.07.2020 г. за определяне на срок за прием за заявления по схема за държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“ 62.16 KB
Образци на договори за отдаване под наем/аренда на имоти от ДПФ за стопанската 2020-2021 200.16 KB
Документи за участие в търг ДПФ- Физически лица 2020/2021 155.77 KB
Документи за участие в търг ДПФ - Юридически лица 2020/2021 157.26 KB
Списък на имотите ДПФ за отдаване под наем или аренда 2020-2021г - (втора тържна сесия) 538.50 KB
3аповед № РД-04-116/26.08.2020г. За откриване на процедура за провеждане на таен търг (втора тържна сесия) за отдаване под наем или аренда на свободните земеделски земи от държавния поземлен фонд за стопанската 2020-2021 година. 507.51 KB
ЗАПОВЕД РД–04-115/26.08.2020 на основание чл. 47ж, ал. 6 от ППЗСПЗЗ, във връзка с протокол №01/30.06.2020 г. от проведена първа тръжна сесия за стопанската 2020/2021г. 353.07 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »

АДРЕС:
гр. Плевен 5800,
ул. "Васил Левски " №1, ет. 10

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (064) 802-320
факс: (064) 802-320
Email: odzpleven@gmail.com

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 550"

 

 


Документи за регистрация/пререгистрация

на земеделски стопани 


ВАЖНО ЗА ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ


  АНКЕТНА КАРТА  

 за изследване удовлетвореността на потребителите от предлаганите статистически информационни продукти и услуги от отдел «Агростатистика» към ГД «ЗРП» в МЗХ


 ЦКБ АД - НАБИРАТЕЛНА /БЕЛИ ПЕТНА , ДЕПОЗИТИ/

 IBAN: BG70CECB979033B7354300

 BIC: CECBBGSF


 

 

  

Преброяване на земеделските стопанства през 2020 г.

  

Национална Селска Мрежа