новини
 • 17.09.2020 г.
  До момента по подмярка COVID 1 са кандидатствали над 31 000 стопани, всички заявления са легитимни
  прочети >>
 • 21.08.2020 г.
  Изготвяне на споразумения по чл.37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за стопанската 2020-2021 година
  прочети >>
 • 19.08.2020 г.
  От 19 август стопаните кандидатстват по de minimis за плодове, зеленчуци, маслодайна роза и винени лозя
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Протокол от проведен търг с тайно наддаване за отдаване на свободните земеделски земи от Държавния поземлен фонд, с НТП – пасища, мери и ливади под наем, открит със заповед на директора на ОД “Земеделие” гр. Пазарджик № РД-04-37/16.07.2019 г., публикувана във в. “Знаме”, бр.29/19.07.2019 г 128.50 KB
График за анкетиране на ползватели и бивши собственици, на земите по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за с. Дебращица, след излизане на обявата в ДВ бр.78/04.09.2020г. 169.68 KB
Съобщение за публикувана обява за провеждане на „ АНКЕТА“ за съвместно уточняване и идентификация на границите на имотите на ползвателите и бившите собственици, попадащи в зоната по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в м. „Коритски път“ на землището на с. Дебращица 102.65 KB
Съобщение за публикувана обява за провеждане на „ АНКЕТА“ за съвместно уточняване и идентификация на границите на имотите на ползвателите и бившите собственици, попадащи в зоната по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в м. „Коритски път“ на землището на с. Црънча. 13.93 KB
График за анкетиране на ползватели и бивши собственици, на земите по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, след излизане на обявата в ДВ бр.78/04.09.2020г. 131.13 KB
В срок до 03 септември 2020 година всички ползватели на обекти за съхранение на зърно с капацитет над 50 тона, вписани в базата данни, следва да подадат в дирекцията декларациите за местата на съхранение и наличното количество зърно в тях (Приложение 2 от Наредба № 23 от 29 декември 2015 г. за условията и реда за мониторинг на пазара на зърно) 30.03 KB
График за годишни технически прегледи на земеделска и горска техника за м. септември 2020 г. - ОД "Земеделие" гр. Пазарджик 171.88 KB
СПИСЪК на свободните земеделските земи от ДПФ, обект на втора тръжна сесия за стопанската 2020/21 г. за отглеждане на ЕДНОГОДИШНИ ПОЛСКИ КУЛТУРИ ИЛИ МНОГОГОДИШНИ ФУРАЖНИ КУЛТУРИ - ЖИТНИ, БОБОВИ И ТЕХНИТЕ СМЕСКИ в Област Пазарджик 124.00 KB
Заповед за откриване процедура за провеждането на търг (втора тръжна сесия) с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободните земеделски земи от държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Пазарджик за стопанската 2020/2021 година за отглеждане на едногодишни полски култури и многогодишни фуражни култури за многогодишно отдаване, едногодишни полски култури за едногодишно отдаване, за едногодишно отдаване на земеделски земи по §12а от ПЗР на ЗСПЗЗ и за доотглеждане на трайни насаждения – ябълки и лозя. 50.00 KB
Обява, във връзка с чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗ за изготвени предварителни регистри на имотите, подадени с декларации по чл. 69 и заявления по чл. 70 от ППЗСПЗЗ за стопанската 2020-2021 год. за землищата от община Стрелча 98.50 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »
Решение № ПО-10-5/03.09.2020 г. на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 35.17 KB
Решение № ПО-10-4/27.07.2020 г. на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 38.30 KB
Решение № ПО-10-3/11.06.2020 г. на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 37.09 KB
Решение № ПО-10-2/23.04.2020 г. на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 47.93 KB
Решение № ПО-10-1/30.01.2020 г. на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 89.00 KB
Решение № ПО-10-10/19.12.2019 г. на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 87.50 KB
Решение № ПО-10-9/27.11.2019 г. на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 77.50 KB
Решение № ПО-10-8/31.10.2019 г. на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 74.00 KB
Решение № ПО-10-7/19.09.2019 г. на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 91.50 KB
Решение № ПО-10-6/25.07.2019 г. на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 79.00 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »


АДРЕС:

гр. Пазарджик 4400,
ул. "Екзарх Йосиф" 3, ет.4

ТЕЛЕФОНИ:
тел./факс (034) 443 183

е-mail: odzg_pazardjik@abv.bg

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 282"

                    

           


Изложение Подкрепяме българското в гр. Пазарджик