30.05.2024

Споразумения по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 г. за община Kрушари. 744.45 KB
Заповед № РД-07-01-479/27.11.2017 г. за изменение на заповед на с. Зимница 78.00 KB
Изменение на споразумения по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 г. за землището на с. Загорци община Крушари 79.00 KB
Изменение на споразумения по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 г. за землището на с. Телериг община Крушари 79.00 KB
Изменение на споразумения по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 г. за землището на с. Капитан Димитрово община Крушари 79.00 KB
Споразумения по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 г. за землището на с. Полковник Дяково община Крушари 82.50 KB
Споразумения по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 г. за землището на с.Загорци община Крушари 82.00 KB
Споразумения по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 г. за землището на с.Александрия община Крушари 82.00 KB
Споразумения по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 г. за землището на с.Телериг община Крушари 82.00 KB
Споразумения по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 г. за землището на с.Добрин община Крушари 82.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »


ADDRESS:

Dobrich 9300,
5, Nezavisimost str.

PHONES:
tel.: (058) 603 712