25.01.2022


актуално Обява за откриване на I тръжна процедура - ДПФ-2019-2020 28.50 KB
актуално Заповед за откриване на процедура за търг-2019-2020- свободни имоти ДПФ- ниви и ТН 87.00 KB
актуално Списък на имотите за участие в търг -2019*-2020- свободни имоти от ДПФ-Ниви и ТН 754.95 KB
актуално Необходими документи за участие в търг за юридически лица-2019-2020-свободни земи от ДПФ и ТН 38.84 KB
актуално Необходими документи за участие в търг за физически лица-2019-2020-свободни земи от ДПФ и ТН 37.18 KB
актуално Заповед за прекратяване на първа тръжна сесия ДПФ-2019-2020 232.91 KB
ВАЖНО Протокол търг ПКБ-2012ч.2 5.87 MB
ВАЖНО Протокол търг ПКБ-2012-ч.3 3.27 MB
ново Протокол от проведен търг ПКБ-ч.1 141.28 KB
актуално Протокол от проведен на 16.04.2013 г. търг за отдаване под наем или аренда на свободни земеделски земи за землищата на с.Арчар, с.Извор и с.Ярловица,общ.Димово, обл.Видин ,във връзка с влязло в законна сила на 20.12.2012 год. Решение № 165 от 19.01.2012 год. постановено по адм. дело № 118/2010 год. на АС Видин. 768.00 KB
  1. «
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. »


ADDRESS:

Vidin 3700,
12, Ribarska str.

PHONES:
(094) 601489