18.07.2024


Аврен

повече>>


Аксаково

повече>>

Белослав

повече>>

Бяла

повече>>

Варна
повече>>


Ветрино

повече>>


Вълчи дол

повече>>

Девня
повече>>

Долни чифлик

повече>>

Дългопол

повече>>

Провадия

повече>>

Суворово
повече>>
Заповед № РД21-04-330/21.10.2021г. на Директора на ОД”Земеделие”-Варна, издадена на основание чл.37в, ал.10 от ЗСПЗЗ, с която са определени ползвателите на земеделски земи от държавния поземлен фонд на територията на обл. Варна за стопанската 2021/2022г. 2.85 MB
ГРАФИЦИ за провеждане на заседания на комисиите по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за стопанската 2021-2022г 7.17 MB
Информация(технически параметри) във връзка с кампанията по изготвяне на споразумения за ползване по чл.37в и чл.37ж от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 71.95 KB
Обяви за обявяване на предварителни регистри, на основание чл.72, ал.4 ОТ ППЗСПЗЗ по общини за област Варна за стопанската 2021-2022 - публикувани на 04.08.2021г 3.37 MB
Изменена заповед на комисия по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за землищата на община Вълчи дол - 23.07.2021г 60.12 KB
Заповеди за назначаване на комисии, за сключването на споразуменията за определяне на масивите за ползване на земеделски земи за землищата от област Варна по общини, при условията и реда на чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2021/2022г 737.85 KB


ADDRESS:

Varna 9000,
1, D-r Piskyuliev str.

PHONES:
(052) 621240
(052) 6212443