19.06.2024


Go back
НОВО! Заповед за поправка на очевидна фактическа грешка в Заповед № РД-07-019/09.01.2017 г. на директора на ОД„Земеделие” – Стара Загора за определяне на имотите - полски пътища, попадащи в границите на разпределените масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Колена, общ. Стара Загора и дължимите суми за тяхното ползване -публикувана на 24.01.2017 г. 86.50 KB
НОВО! Заповед за поправка на очевидна фактическа грешка в Заповед № РД-07-002/09.01.2017 г. на директора на ОД„Земеделие” – Стара Загора за определяне на имотите - полски пътища, попадащи в границите на разпределените масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Арнаутито, общ. Стара Загора и дължимите суми за тяхното ползване – публикувана на 24.01.2017 г. 69.50 KB
НОВО! Запoвед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на Областна дирекция „Земеделие” – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделските земи за землището на с. Пъстрово, общ Стара Загора, за стопанската 2016/2017 година – публикувана на 14.10.2016 г. 163.08 KB
НОВО! Запoвед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на Областна дирекция „Земеделие” – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделските земи за землището на с. Оряховица, общ Стара Загора, за стопанската 2016/2017 година – публикувана на 14.10.2016 г. 243.48 KB
НОВО! Запoвед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на Областна дирекция „Земеделие” – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделските земи за землището на с. Хрищени, общ Стара Загора, за стопанската 2016/2017 година – публикувана на 14.10.2016 г. 272.51 KB
НОВО! Запoвед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на Областна дирекция „Земеделие” – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделските земи за землището на с. Петрово, общ Стара Загора, за стопанската 2016/2017 година – публикувана на 13.10.2016 г. 187.72 KB
НОВО! Запoвед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на Областна дирекция „Земеделие” – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделските земи за землището на с. Змейово, общ Стара Загора, за стопанската 2016/2017 година – публикувана на 13.10.2016 г. 116.28 KB
НОВО! Запoвед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на Областна дирекция „Земеделие” – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделските земи за землището на с. Стрелец, общ Стара Загора, за стопанската 2016/2017 година – публикувана на 13.10.2016 г. 155.44 KB
НОВО! Запoвед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на Областна дирекция „Земеделие” – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделските земи за землището на с. Лозен, общ Стара Загора, за стопанската 2016/2017 година – публикувана на 13.10.2016 г. 123.07 KB
НОВО! Запoвед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на Областна дирекция „Земеделие” – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделските земи за землището на с. Сладък кладенец, общ Стара Загора, за стопанската 2016/2017 година – публикувана на 13.10.2016 г. 158.60 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. »


ADDRESS:

Stara Zagora 6000,
102, Tzar Simenon Veliki bul.

PHONES:
tel.:(042) 603 225
(042) 252 107
fax:(042) 622 289