25.02.2024


Go back
НОВО! Заповед за поправка на очевидна фактическа грешка в Заповед № РД-07-334/30.09.2016 г. за землището на с. Ковачево, общ. Раднево за стопанската 2016/2017 година – публикувана на 28.12.2016 г. 45.94 KB
НОВО! Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на Областна дирекция „Земеделие” – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделските земи за землището на с. Българене, общ. Раднево, за стопанската 2016/2017 година – публикувана на 10.10.2016 г. 1.10 MB
НОВО! Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на Областна дирекция „Земеделие” – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделските земи за землището на с. Бели бряг, общ. Раднево, за стопанската 2016/2017 година – публикувана на 10.10.2016 г. 783.50 KB
НОВО! Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на Областна дирекция „Земеделие” – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделските земи за землището на с. Боздуганово, общ. Раднево, за стопанската 2016/2017 година – публикувана на 10.10.2016 г. 2.96 MB
НОВО! Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на Областна дирекция „Земеделие” – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделските земи за землището на с. Землен, общ. Раднево, за стопанската 2016/2017 година – публикувана на 10.10.2016 г. 1.63 MB
НОВО! Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на Областна дирекция „Земеделие” – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделските земи за землището на с. Даскал Атанасово, общ. Раднево, за стопанската 2016/2017 година – публикувана на 10.10.2016 г. 2.31 MB
НОВО! Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на Областна дирекция „Земеделие” – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделските земи за землището на с. Диня, общ. Раднево, за стопанската 2016/2017 година – публикувана на 10.10.2016 г. 5.57 MB
НОВО! Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на Областна дирекция „Земеделие” – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделските земи за землището на с. Гледачево, общ. Раднево, за стопанската 2016/2017 година – публикувана на 10.10.2016 г. 1.02 MB
НОВО! Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на Областна дирекция „Земеделие” – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделските земи за землището на с. Коларово, общ. Раднево, за стопанската 2016/2017 година – публикувана на 10.10.2016 г. 3.38 MB
НОВО! Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на Областна дирекция „Земеделие” – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделските земи за землището на с. Константиновец, общ. Раднево, за стопанската 2016/2017 година – публикувана на 10.10.2016 г. 1.47 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »


ADDRESS:

Stara Zagora 6000,
102, Tzar Simenon Veliki bul.

PHONES:
tel.:(042) 603 225
(042) 252 107
fax:(042) 622 289