24.07.2024


Go back
НОВО! Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на Областна дирекция „Земеделие” – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделските земи за землището на с. Братя Даскалови, общ. Братя Даскалови, за стопанската 2016/2017 година – публикувана на 10.10.2016 г. 524.11 KB
НОВО! Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на Областна дирекция „Земеделие” – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделските земи за землището на с. Черна гора, общ. Братя Даскалови, за стопанската 2016/2017 година – публикувана на 10.10.2016 г. 380.35 KB
НОВО! Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на Областна дирекция „Земеделие” – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделските земи за землището на с. Долно ново село, общ. Братя Даскалови, за стопанската 2016/2017 година – публикувана на 10.10.2016 г. 473.00 KB
НОВО! Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на Областна дирекция „Земеделие” – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделските земи за землището на с. Голям дол, общ. Братя Даскалови, за стопанската 2016/2017 година – публикувана на 10.10.2016 г. 828.00 KB
НОВО! Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на Областна дирекция „Земеделие” – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделските земи за землището на с. Горно белево, общ. Братя Даскалови, за стопанската 2016/2017 година – публикувана на 10.10.2016 г. 4.55 MB
НОВО! Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на Областна дирекция „Земеделие” – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделските земи за землището на с. Горно ново село, общ. Братя Даскалови, за стопанската 2016/2017 година – публикувана на 10.10.2016 г. 775.50 KB
НОВО! Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на Областна дирекция „Земеделие” – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделските земи за землището на с. Гранит, общ. Братя Даскалови, за стопанската 2016/2017 година – публикувана на 10.10.2016 г. 327.32 KB
НОВО! Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на Областна дирекция „Земеделие” – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделските земи за землището на с. Кольо Мариново, общ. Братя Даскалови, за стопанската 2016/2017 година – публикувана на 10.10.2016 г. 2.02 MB
НОВО! Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на Областна дирекция „Земеделие” – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделските земи за землището на с. Малко Дряново, общ. Братя Даскалови, за стопанската 2016/2017 година – публикувана на 10.10.2016 г. 1.80 MB
НОВО! Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на Областна дирекция „Земеделие” – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделските земи за землището на с. Медово, общ. Братя Даскалови, за стопанската 2016/2017 година – публикувана на 10.10.2016 г. 344.39 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »


ADDRESS:

Stara Zagora 6000,
102, Tzar Simenon Veliki bul.

PHONES:
tel.:(042) 603 225
(042) 252 107
fax:(042) 622 289