15.07.2024


23.12.2021 Заповед на директора на ОД “Земеделие“ София област и карта на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2022г., за землището на с. Столник, община Елин Пелин 612.42 KB
23.12.2021 Заповед на директора на ОД “Земеделие“ София област и карта на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2022г., за землището на с. Равно поле, община Елин Пелин 842.91 KB
23.12.2021 Заповед на директора на ОД “Земеделие“ София област и карта на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2022г., за землището на с. Потоп, община Елин Пелин 652.97 KB
23.12.2021 Заповед на директора на ОД “Земеделие“ София област и карта на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2022г., за землището на с. Огняново, община Елин Пелин 840.22 KB
23.12.2021 Заповед на директора на ОД “Земеделие“ София област и карта на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2022г., за землището на с. Крушовица, община Елин Пелин 607.29 KB
23.12.2021 Заповед на директора на ОД “Земеделие“ София област и карта на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2022г., за землището на с. Голема Раковица, община Елин Пелин 2.49 MB
23.12.2021 Заповед на директора на ОД “Земеделие“ София област и карта на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2022г., за землището на с. Елешница, община Елин Пелин 1.05 MB
16.11.2021 Обява за изготвени регистри по чл. 72,ал. 4 от ППЗСПЗЗ за участие в споразумения по чл. 37ж, ал. 2 за календарната 2022г. – община Елин Пелин. 25.00 KB
16.11.2021 Нови Заповеди за комисии по чл.37в от ЗСПЗЗ за община Елин Пелин 1015.63 KB
05.11.2021 Заповеди за комисии по чл.37ж от ЗСПЗЗ за разпределяне масивите за позване на пасищата, мери и ливади за календарната 2022 година за землищата на община Елин Пелин 1012.63 KB
Skip Navigation Links.


ADDRESS:

Sofia 1000,
4, Vitosha bul.

PHONES:
tel.:(02) 980 2873
fax:(02) 988 3263