06.06.2023


Go back
актуално Заповед № РД 46- 60/28.02.2023 г. на Министъра на земеделието за свободни пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд (ДПФ) за отдаване под наем или аренда за стопанската 2023-2024г., находящи се на територията на област Сливен и списък- приложение №1, представляващо неразделна част от заповедта - публиувана на 01.03.2023г 433.05 KB
актуално ДФ „Земеделие“ продължава да извършва плащанията, съгласно публикувания индикативен график 79.52 KB
актуално Актуална версия на файл за регистрация на земеделските стопани за стопанската 2019/2020 година, инструкция и указания за попълване. 640.33 KB
актуално Покана от ОД „Земеделие“-гр- Сливен към земеделските стопани! 72.88 KB
актуално Наръчник за кандидатстване Директни плащания, Кампания 2019 616.02 KB
актуално Процедура по чл. 37и, ал. 2 от ЗСПЗЗ за свободните пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд. 143.01 KB
актуално Одобрен образец на заявление по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ; Приложение 1; Приложение 2 30.76 KB
актуално График за извършване на годишни технически прегледи по населени места през месец март 2019 г. 129.50 KB
актуално Последна актуална версия на файл за регистрация на земеделските стопани за стопанската 2018/2019 година, инструкция и указания за попълване. 507.07 KB
важно! актуално Предварителни графици за провеждане на специализирани теренни проверки на физически блокове/ФБл/, попадащи на територията на общините в област Сливен за 2018г 2.24 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »


ADDRESS:

Сливен 8800,
2, Gen. Stolipin str.

PHONES:
(044) 663 046, 662 373, 662 339
tel./fax (044) 622 731
ODZG_Sliven@
mzh.government.bg