04.10.2023


Go back
Заповед Заповед № РД-10-130 от 19.03.2015 г. на Директора на ОД „Земеделие“ гр. Сливен за провеждане на търг с тайно наддаване за придобиване право на собственост по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ на поземлени имоти, частна държавна собственост, незаети със сгради и съоръжения, негодни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване по реда на ЗСПЗЗ в Област Сливен. 102.00 KB
Заповед ЗАПОВЕД № РД-10-069 от 18.02.2015г., съгласно чл.45, ал.3 от ППЗСПЗЗ за имоти с. Жельо войвода и с. Мечкарево, общ. Сливен 87.50 KB
Заповед Заповед за класиране на Директор ОД "Земеделие"- Сливен №РД-10-062 от 03.07.2014г. 1012.69 KB
Заповед ЗАПОВЕД № РД-10-049 от 09.06.2014г. от комисия по чл.45, ал.3,5 и 6 от ППЗСПЗЗ 83.00 KB
Заповед ЗАПОВЕД № РД-10-040 от 30.04.2014г. от комисия по чл.45, ал.3,5 и 6 от ППЗСПЗЗ 79.50 KB
Заповед Заповед и необходими документи за участие в тръжна сесия за отдаване под наем на земеделски земи и пасища от ДПФ- публикувана в. Контакт бр.37/17.05.2013г. 134.41 KB
Заповед Заповед от Директора на ОДЗ- Сливен на основание чл.45, ал.6 от ППЗСПЗЗ 76.50 KB
Заповед Заповед класиране национален търг ПКБ- публикувана във в. "Новинар" бр.63 от 15.03.2013г. и в. "Контакт" Сливен 120.00 KB
Заповед Заповед за обявяване на търг за закупуване на незастроени поземлени имоти в стопански двор, собственост на ДПФ с. Крива круша, общ. Нова Загора 2.04 MB
  1. «
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6


ADDRESS:

Сливен 8800,
2, Gen. Stolipin str.

PHONES:
(044) 663 046, 662 373, 662 339
tel./fax (044) 622 731
ODZG_Sliven@
mzh.government.bg