28.02.2024


Сливен
повече>>

Нова Загора
повече>>

Котел
повече>>

Твърдица
повече>>
Протокол за определяне на средно рентно плащане за стопанската 2022/2023 година в лв./дка за общините: Сливен, Нова Загора, Котел и Твърдица по населени места, разграничени по НТП на имотите. Публикуван на 31.01.2022г. в рубрика Актуално. 91.65 KB
Обявление на ОСЗ Котел - обявени са предварителни регистри на имотите по чл. 72, ал. 2 от ППЗСПЗЗ за община Котел 98.00 KB
Обявление на ОСЗ Нова Загора - обявени са предварителни регистри на имотите по чл. 72, ал. 2 от ППЗСПЗЗ за община Нова Загора 98.50 KB
Обявление на ОСЗ Сливен- обявени са предварителни регистри на имотите по чл. 72, ал. 2 от ППЗСПЗЗ за община Сливен и община Твърдица 98.50 KB
ново ОПИСАНИЕ на ПРОМЕНЕН на 07.08.2022 г. ЕДИНЕН ФОРМАТ за предаване на данни от ОСЗ на заинтересованите лица за изготвяне на доброволни споразумения. Описанието на единия формат, в който се изготвят данни по землища за заявления по чл.70, декларации по чл.69, договори, SHP с графика на землището и DBF с правни основания за всички имоти в землището от инф. система FERMA 52.00 KB
Заповед на Директор ОДЗ- Сливен за назначаване комисия по споразумения за земеделски масиви в община Котел 93.40 KB
Заповед на Директор ОДЗ- Сливен за назначаване комисия по споразумения за земеделски масиви в община Нова Загора 107.67 KB
Заповед на Директор ОДЗ- Сливен за назначаване комисия по споразумения за земеделски масиви в община Сливен 109.39 KB
Заповед на Директор ОДЗ- Сливен за назначаване комисия по споразумения за земеделски масиви в община Твърдица 86.23 KB


ADDRESS:

Сливен 8800,
2, Gen. Stolipin str.

PHONES:
(044) 663 046, 662 373, 662 339
tel./fax (044) 622 731
ODZG_Sliven@
mzh.government.bg