15.07.2024


Сливен

повече>>

Нова Загора

повече>>

Котел

повече>>

Твърдица

повече>>
Заповеди на Директор ОДЗ- Сливен за промяна на заповед за назначаване комисия по споразумения за земеделски масиви в община Сливен, община Нова Загора, община Котел, община Твърдица 213.06 KB
Протокол средно рентно плащане 2018/2019 г. 349.50 KB
Заповед на Директор ОДЗ- Сливен за назначаване комисия по споразумения за земеделски масиви в община Сливен 305.50 KB
Заповед на Директор ОДЗ- Сливен за назначаване комисия по споразумения за земеделски масиви в община Нова Загора 244.00 KB
Заповед на Директор ОДЗ- Сливен за назначаване комисия по споразумения за земеделски масиви в община Твърдица 130.00 KB
Заповед на Директор ОДЗ- Сливен за назначаване комисия по споразумения за земеделски масиви в община Котел 190.00 KB
Заповед № РД 46-395 от 08.08.2018 г. на Министъра на земеделието, храните и горите и Указания по прилагане на чл. 37б и чл. 37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Глава седма „Ползване на земеделските земи“ от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) за стопанската 2018-2019 година. 653.55 KB
Обявление на ОСЗ Сливен - обявени са предварителни регистри на имотите по чл. 72, ал. 2 от ППЗСПЗЗ за община Сливен и община Твърдица 99.00 KB
Обявление на ОСЗ Нова Загора - обявени са предварителни регистри на имотите по чл. 72, ал. 2 от ППЗСПЗЗ за община Нова Загора 100.00 KB
Обявление на ОСЗ Котел - обявени са предварителни регистри на имотите по чл. 72, ал. 2 от ППЗСПЗЗ за община Котел 99.50 KB


ADDRESS:

Сливен 8800,
2, Gen. Stolipin str.

PHONES:
(044) 663 046, 662 373, 662 339
tel./fax (044) 622 731
ODZG_Sliven@
mzh.government.bg