25.04.2024


Заповед за утвърждаване на масиви на ползване по чл.37в за с. Омарчево, общ. Нова Загора 80.00 KB
Заповед за утвърждаване на масиви на ползване по чл.37в за град Нова Загора, общ. Нова Загора 80.00 KB
Заповед за утвърждаване на масиви на ползване по чл.37в за с. Еленово, общ. Нова Загора 80.00 KB
Заповед за утвърждаване на масиви на ползване по чл.37в за с. Биково, общ. Сливен 80.00 KB
Указания за попълване на Заявление по чл.70, ал.1 от ППЗСПЗЗ и Приложението към нея 1.02 MB
Приложение към Заявление по чл.70, ал.1 от ППЗСПЗЗ за имотите, с които не се заявява желание да участват в масиви за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ 644.97 KB
Приложение към Заявление по чл.70, ал.1 от ППЗСПЗЗ за имотите, с които се заявява желание да участват в масиви за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ 644.32 KB
Заявление по чл.70, ал.1 от ППЗСПЗЗ във връзка с чл.37б, ал.1 от ЗСПЗЗ за стопанската 2013/2014 година 557.84 KB
Указания за попълване на Декларация по чл.69, ал.1 от ППЗСПЗЗ и Приложението към нея 1.05 MB
Приложение към Декларация по чл.69, ал.1 от ППЗСПЗЗ за стопанската 2013/2014 година 696.10 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »


ADDRESS:

Сливен 8800,
2, Gen. Stolipin str.

PHONES:
(044) 663 046, 662 373, 662 339
tel./fax (044) 622 731
ODZG_Sliven@
mzh.government.bg