28.02.2024


Одобрен Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 – 2027г. на 07.12.2022г. 11.64 MB
Проект на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023-2027г. 13.17 MB
Наръчник представяне 6.67 MB
Наръчник на добрите земеделски практики - предложения и становища до 10 август 2020 14.15 MB
SWOT анализи и идентифицирани потребности 1.86 MB
Утвърден протокол от проведено Първо заседание на Тематична работна група за разработване на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за програмен период 2021 – 2027 г. 4.42 MB
Първо заседание на Тематичната работна група за разработване на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2021 - 2027 г. 17.53 KB
Покана за участие в избор на представители на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност в Тематична работна група за разработване на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за програмен период 2021-2027 г. 60.99 KB
Съобщение за обявяване на покана за участие в избор на представители на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност в Тематична работна група за разработване на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони 275.38 KB
Предложения във връзка с обществени консултации на втори етап от стратегическото планиране - Проект на идентифицирани потребности 15.71 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. »


ADDRESS:

Сливен 8800,
2, Gen. Stolipin str.

PHONES:
(044) 663 046, 662 373, 662 339
tel./fax (044) 622 731
ODZG_Sliven@
mzh.government.bg