16.06.2024


Постъпили сигнали за корупция за IV-то тримесечие на 2023 г. в ОДЗ- Сливен -публикувано на 15.01.2024 г. 10.52 KB
Постъпили сигнали за корупция за III-то тримесечие на 2023 г. в ОДЗ- Сливен -публикувано на 12.10.2023 г. 10.52 KB
Постъпили сигнали за корупция за II-ро тримесечие на 2023 г. в ОДЗ- Сливен -публикувано на 10.07.2023 г. 10.52 KB
Постъпили сигнали за корупция за I-во тримесечие на 2023 г. в ОДЗ- Сливен -публикувано на 05.04.2023 г. 10.51 KB
Постъпили сигнали за корупция за IV-то тримесечие на 2022 г. в ОДЗ- Сливен -публикуван на 17.01.2023 г. 10.53 KB
Постъпили сигнали за корупция за III-то тримесечие на 2022 г. в ОДЗ- Сливен -публикуван на 04.10.2022 г. 10.52 KB
Постъпили сигнали за корупция за II-ро тримесечие на 2022 г. в ОДЗ- Сливен 10.52 KB
Постъпили сигнали за корупция за I-во тримесечие на 2021 г. в ОДЗ- Сливен -публикувано на 07.04.2022 г. 10.52 KB
Постъпили сигнали за корупция за IV-то тримесечие на 2021 г. в ОДЗ- Сливен 10.58 KB
Постъпили сигнали за корупция за III-то тримесечие на 2021 г. в ОДЗ- Сливен 10.57 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »

 Contact Details: 


ADDRESS:

Сливен 8800,
2, Gen. Stolipin str.

PHONES:
(044) 663 046, 662 373, 662 339
tel./fax (044) 622 731
ODZG_Sliven@
mzh.government.bg