29.05.2024


ХАРТА НА КЛИЕНТА НА ОД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ГР. СЛИВЕН 101.61 KB
Приложение №1 към Харта на клиента- Анкетна карта за проучване на удовлетвореността на потребителите на административни услуги 156.50 KB
Приложение №2 към Харта на клиента- СПИСЪК НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ И РЕЖИМИ ВПИСАНИ В ИИСДА "АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР", ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ГР. СЛИВЕН 12.44 KB
Доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите на административни услуги за 2023 година 74.51 KB
Доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите на административни услуги за 2022 година 74.33 KB
важно! Заплащане на административни услуги чрез ПОС устройство. 16.62 KB
Доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите на административни услуги за 2021 година 76.57 KB
Банкови сметки на ОД "Земеделие" гр. Сливен 20.53 KB
Доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите на административни услуги за 2020 година 76.05 KB
ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, СЪБИРАНИ ОТ ОРГАНИТЕ ПО ПОЗЕМЛЕНА СОБСТВЕНОСТ 91.48 KB


ADDRESS:

Сливен 8800,
2, Gen. Stolipin str.

PHONES:
(044) 663 046, 662 373, 662 339
tel./fax (044) 622 731
ODZG_Sliven@
mzh.government.bg