25.03.2023


Доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите на административни услуги за 2022 година 74.33 KB
ХАРТА НА КЛИЕНТА НА ОД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ГР. СЛИВЕН 99.57 KB
Приложение №1 към Харта на клиента- Анкетна карта за проучване на удовлетвореността на потребителите на административни услуги 156.50 KB
Приложение №2 към Харта на клиента- СПИСЪК НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ И РЕЖИМИ ВПИСАНИ В ИИСДА "АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР", ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ГР. СЛИВЕН 12.24 KB
важно! Заплащане на административни услуги чрез ПОС устройство. 16.62 KB
Доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите на административни услуги за 2021 година 76.57 KB
Банкови сметки на ОД "Земеделие" гр. Сливен 20.53 KB
Доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите на административни услуги за 2020 година 76.05 KB
ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, СЪБИРАНИ ОТ ОРГАНИТЕ ПО ПОЗЕМЛЕНА СОБСТВЕНОСТ 91.48 KB


ADDRESS:

Сливен 8800,
2, Gen. Stolipin str.

PHONES:
(044) 663 046, 662 373, 662 339
tel./fax (044) 622 731
ODZG_Sliven@
mzh.government.bg