30.05.2023


РЕШЕНИЕ № К-1 от 30.01.2015год. ЗА: Промяна на предназначението на земеделски земи за не земеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 67.63 KB
РЕШЕНИЕ № К-2 от 05.04.2013год.за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране. 52.27 KB
РЕШЕНИЕ № К-1 от 01.02.2013год. ЗА: Промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране. 56.27 KB
РЕШЕНИЕ №К-5 от 22.11.2012год. ЗА: Промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране. 69.85 KB
РЕШЕНИЕ №К-3 от 04.06.2012год. за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране. 61.26 KB
РЕШЕНИЕ №К-1 от 21.01.2012год. за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране. 66.89 KB
Решение №К-5 от 07.12.2011год. за Промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 59.98 KB
  1. «
  2. 1
  3. 2


ADDRESS:

Pleven 5800,
1, Vasil Levski str.

PHONES:
tel. (064) 802-320
fax: (064) 802-320

Email: odzpleven@gmail.com