04.10.2023


РЕШЕНИЕ № К-1 от 26.01.2018год. ЗА: Промяна на предназначението на земеделски земи за не земеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране. 301.29 KB
РЕШЕНИЕ № К-1 от 31.03.2017год. ЗА: Промяна на предназначението на земеделски земи за не земеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране. 274.88 KB
РЕШЕНИЕ № К-4 от 09.12.2016год. ЗА: Промяна на предназначението на земеделски земи за не земеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране. 61.23 KB
РЕШЕНИЕ № К-3 от 28.10.2016год. ЗА: Промяна на предназначението на земеделски земи за не земеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране. 84.00 KB
РЕШЕНИЕ № К-1 от 22.02.2016год. ЗА: Промяна на предназначението на земеделски земи за не земеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране. 17.06 KB
РЕШЕНИЕ № К-6 от 11.08.2015год. ЗА: Промяна на предназначението на земеделски земи за не земеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиран 80.86 KB
РЕШЕНИЕ № К-5 от 12.06.2015год. ЗА: Промяна на предназначението на земеделски земи за не земеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиран 65.47 KB
РЕШЕНИЕ № К-4 от 19.05.2015год. ЗА: Промяна на предназначението на земеделски земи за не земеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиран 54.36 KB
РЕШЕНИЕ № К-3 от 16.04.2015год. ЗА: Промяна на предназначението на земеделски земи за не земеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиран 70.55 KB
РЕШЕНИЕ № К-2 от 27.02.2015год. ЗА: Промяна на предназначението на земеделски земи за не земеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиран 69.68 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »


ADDRESS:

Pleven 5800,
1, Vasil Levski str.

PHONES:
tel. (064) 802-320
fax: (064) 802-320

Email: odzpleven@gmail.com