27.11.2022


07.11.2022 ЗАПОВЕД ПО РЕДА НА ЧЛ. 37В, АЛ. 4 ОТ ЗСПЗЗ И ОКОНЧАТЕЛЕН РЕГИСТЪР ПО РЕДА НА ЧЛ. 75А ОТ ППЗСПЗЗ ЗА ЗЕМЛИЩЕ ЛЕХЧЕВО. 99.99 KB
04.11.2022 РЕГИСТЪР ПО РЕДА НА ЧЛ. 74 ОТ ППЗСПЗЗ И КАРТА КЪМ НЕГО ЗА ЗЕМЛИЩЕ ЛЕХЧЕВО. 714.45 KB
23.08.2022 РЕГИСТРИ ПО РЕДА НА ЧЛ. 72, АЛ.7 ОТ ППЗСПЗЗ ЗА ЗЕМЛИЩАТА НА БЕЛИ БРЕГ, ВЛАДИМИРОВО, ЕРДЕН, КОБИЛЯК, МАДАН И ПОРТИТОВЦИ. 1.04 MB
19.08.2022 РЕГИСТРИ ПО РЕДА НА ЧЛ. 72, АЛ.7 ОТ ППЗСПЗЗ ЗА ЗЕМЛИЩАТА НА БЕЛИ БРОД, ГРОМШИН, МЪРЧЕВО, ОХРИД, БОЙЧИНОВЦИ И ПАЛИ ЛУЛА. 934.25 KB
22.08.2022 РЕГИСТЪР ПО РЕДА НА ЧЛ. 72, АЛ.7 ОТ ППЗСПЗЗ ЗА ЗЕМЛИЩЕ ЛЕХЧЕВО. 390.00 KB
10.08.2022 ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА КОМИСИЯТА ПО РЕДА НА ЧЛ. 37В, АЛ. 1 ОТ ЗСПЗЗ ЗА ЗЕМЛИЩАТА В ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ. 231.14 KB
10.08.2022 РЕГИСТРИ ПО РЕДА НА ЧЛ. 72, АЛ.2 ОТ ППЗСПЗЗ ЗА ЗЕМЛИЩАТА В ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ. 2.74 MB
08.08.2022 ОБЯВА ЗА ЗАСЕДАНИЯТА НА КОМИСИЯТА ПО РЕДА НА ЧЛ. 37В, АЛ.1 ОТ ЗСПЗЗ ЗА ЗЕМЛИЩАТА В ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ. 93.50 KB
05.08.2022 ЗАПОВЕД ЗА КОМИСИЯ ПО РЕДА НА ЧЛ. 37В, АЛ. 1 ЗА ЗЕМЛИЩАТА В ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ. 102.50 KB


ADDRESS:

Montana 3400,
1, General Stoletov str.

PHONES:
tel./fax (096) 300 728