23.04.2024


22.11.2017 ЗАПОВЕД ПО РЕДА НА ЧЛ. 37В, АЛ. 4 ОТ ЗСПЗЗ И РЕГИСТЪР ПО РЕДА НА ЧЛ. 75А ОТ ППЗСПЗЗ ЗА ЗЕМЛИЩЕ ЯКИМОВО 306.24 KB
17.11.2017 РЕГИСТЪР ПО РЕДА НА ЧЛ. 74 ОТ ППЗСПЗЗ И КАРТА КЪМ НЕГОЗА ЗЕМЛИЩЕ ЯКИМОВО 1.63 MB
24.10.2017г. ЗАПОВЕД ПО РЕДА НА ЧЛ. 37В, АЛ. 4 ОТ ЗСПЗЗ И РЕГИСТЪР ПО РЕДА НА ЧЛ. 75А ОТ ППЗСПЗЗ ЗА ЗЕМЛИЩЕ ДЪЛГОДЕЛЦИ. 176.01 KB
20.10.2017 г. РЕГИСТЪР ПО РЕДА НА ЧЛ. 74, АЛ. 1 ОТ ППЗСПЗЗ И КАРТА КЪМ НЕГО ЗА ЗЕМЛИЩЕ ДЪЛГОДЕЛЦИ. 874.85 KB
12.10.2017 ЗАПОВЕДИ ПО РЕДА НА ЧЛ. 37В, АЛ. 4 ОТ ЗСПЗЗ И РЕГИСТРИ ПО РЕДА НА ЧЛ. 75А ОТ ППЗСПЗЗ ЗА ЗЕМЛИЩА КОМОЩИЦА И ДОЛНО ЦЕРОВЕНЕ. 230.26 KB
09.10.2017 РЕГИСТЪР ПО РЕДА НА ЧЛ. 74, АЛ. 1 ОТ ППЗСПЗЗ И КАРТА КЪМ НЕГО ЗА ЗЕМЛИЩЕ ДОЛНО ЦЕРОВЕНЕ 775.02 KB
05.10.2017г. РЕГИСТЪР ПО РЕДА НА ЧЛ. 74, АЛ. 1 ОТ ППЗСПЗЗ И КАРТА ЗА ЗЕМЛИЩЕ КОМОЩИЦА. 629.19 KB
22.08.2017г. Регистър по чл.72, ал.7 от ППЗСПЗЗ и карта за землище Якимово. 1.76 MB
22.08.2017г. Регистър по чл.72, ал.7 от ППЗСПЗЗ и карта за землище Дългоделци. 967.02 KB
21.08.2017г. Регистър по чл.72, ал.7 от ППЗСПЗЗ и карта за землище Долно Церовене. 833.02 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »


ADDRESS:

Montana 3400,
1, General Stoletov str.

PHONES:
tel./fax (096) 300 728