07.02.2023


17.01.2023 СПИСЪК НА КАТЕГОРИИТЕ ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩА НА ПУБЛИКУВАНЕ В ИНТЕРНЕТ ЗА СФЕРАТА НА ДЕЙНОСТ НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” - МОНТАНА, КАКТО И ФОРМАТИТЕ, В КОИТО Е ДОСТЪПНА, ЗА 2023Г. 108.00 KB
17.01.2023 СПИСЪК НА КАТЕГОРИИТЕ ИНФОРМАЦИЯ В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ГР. МОНТАНА, КОЯТО ПОДЛЕЖИ НА КЛАСИФИКАЦИЯ КАТО СЛУЖЕБНА ТАЙНА, СЪГЛАСНО ЧЛ. 26 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА КЛАСИФИЦИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ И ЧЛ. 21 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА 2023Г. 77.00 KB
17.01.2023 ОПИСАНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ МАСИВИ И РЕСУРСИ ИЗПОЛЗВАНИ В ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" МОНТАНА ЗА 2023Г. 104.00 KB
06.01.2023 ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ И ИСКАНИЯ ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИЯ СЕКТОР В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“-ГР.МОНТАНА ПРЕЗ 2022 г. 80.93 KB
06.01.2023 ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 15, АЛ. 1, Т.16 ОТ ЗДОИ / ПРЕДОСТАВЕНА ОТ ОД „ЗЕМЕДЕЛИЕ" МОНТАНА ИНФОРМАЦИЯ, ПОВЕЧЕ ОТ ТРИ ПЪТИ ПО РЕДА НА ГЛАВА ТРЕТА ОТ ЗДОИ / ЗА 2022 Г. 57.74 KB
АКТ. 16.06.2022 ИНФОРМАЦИЯ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ОД „ЗЕМЕДЕЛИЕ” – МОНТАНА - 2022Г. 81.66 KB
АКТ.04.2022 акт. 04.02.2022 ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРАВО НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” – МОНТАНА 110.86 KB
АКТ.04.2022 акт. 04.02.2022 ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЯСТО ЗА ПРЕГЛЕД И РАЗХОДИ ЗА 2022Г. 73.09 KB
04.02.2022 ОПИСАНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ МАСИВИ И РЕСУРСИ ИЗПОЛЗВАНИ В ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" МОНТАНА ЗА 2022Г. 103.00 KB
04.02.2022 СПИСЪК НА КАТЕГОРИИТЕ ИНФОРМАЦИЯ В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ГР. МОНТАНА, КОЯТО ПОДЛЕЖИ НА КЛАСИФИКАЦИЯ КАТО СЛУЖЕБНА ТАЙНА, СЪГЛАСНО ЧЛ. 26 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА КЛАСИФИЦИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ И ЧЛ. 21 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА 2022Г. 77.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »


ADDRESS:

Montana 3400,
1, General Stoletov str.

PHONES:
tel./fax (096) 300 728