06.02.2023


19.11.2019 ЗАПОВЕДИ ПО РЕДА НА ЧЛ. 37В, АЛ. 16 ОТ ЗСПЗЗ И РЕГИСТРИ НА ИМОТИТЕ С НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ - ПОЛСКИ ПЪТИЩА ЗА ЗЕМЛИЩА ВИДЛИЦА, ГАВРИЛ ГЕНОВО, КАМЕННА РИКСА И ЧЕМИШ В ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО. 252.30 KB
08.10.2019 ЗАПОВЕДИ ПО РЕДА НА ЧЛ. 37В, АЛ.4 ОТ ЗСПЗЗ И РЕГИСТРИ ПО РЕДА НА ЧЛ. 75А ОТ ППЗСПЗЗ ЗА ЗЕМЛИЩАТА В ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО. 946.07 KB
02.10.2019 РЕГИСТЪР ПО РЕДА НА ЧЛ. 74, АЛ. 1 ОТ ППЗСПЗЗ И КАРТА КЪМ НЕГО ЗА ЗЕМЛИЩE ГЕОРГИ ДАМЯНОВО. 634.06 KB
02.10.2019 РЕГИСТЪР ПО РЕДА НА ЧЛ. 74, АЛ. 1 ОТ ППЗСПЗЗ И КАРТА КЪМ НЕГО ЗА ЗЕМЛИЩE ЕЛОВИЦА. 388.09 KB
01.10.2019 РЕГИСТЪР ПО РЕДА НА ЧЛ. 74, АЛ. 1 ОТ ППЗСПЗЗ И КАРТА КЪМ НЕГО ЗА ЗЕМЛИЩЕ ГОВЕЖДА. 737.44 KB
30.09.2019 РЕГИСТЪР ПО РЕДА НА ЧЛ. 74, АЛ. 1 ОТ ППЗСПЗЗ И КАРТА КЪМ НЕГО ЗА ЗЕМЛИЩЕ ГАВРИЛ ГЕНОВО. 621.28 KB
25.09.2019 РЕГИСТЪР ПО РЕДА НА ЧЛ. 74, АЛ. 1 ОТ ППЗСПЗЗ И КАРТА КЪМ НЕГО ЗА ЗЕМЛИЩЕ ГЛАВАНОВЦИ. 318.08 KB
24.09.2019 РЕГИСТЪР ПО РЕДА НА ЧЛ. 74, АЛ. 1 ОТ ППЗСПЗЗ И КАРТА КЪМ НЕГО ЗА ЗЕМЛИЩЕ МЕЛЯНЕ. 425.85 KB
20.09.2019 ЗАПОВЕД ПО РЕДА НА ЧЛ. 37В, АЛ.4 ОТ ЗСПЗЗ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ПОМЕЖДИН. 95.50 KB
20.09.2019 ЗАПОВЕД ПО РЕДА НА ЧЛ. 37В, АЛ.4 ОТ ЗСПЗЗ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ДЪЛГИ ДЕЛ. 95.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. »


ADDRESS:

Montana 3400,
1, General Stoletov str.

PHONES:
tel./fax (096) 300 728