29.05.2024


14.02.2018 23.01.2018 24.01.2018 ЗАПОВЕДИ ПО РЕДА НА ЧЛ. 37В, АЛ. 16 ОТ ЗСПЗЗ И РЕГИСТРИ НА ИМОТИТЕ С НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ - ПОЛСКИ ПЪТИЩА ЗА ЗЕМЛИЩАТА В ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ. 800.57 KB
13.02.2018 ЗАПОВЕД ПО РЕДА НА ЧЛ. 37В, АЛ. 4 ОТ ЗСПЗЗ И РЕГИСТЪР ПО РЕДА НА ЧЛ. 75А ОТ ППЗСПЗЗ ЗА ЗЕМЛИЩЕ РАЗГРАД 208.04 KB
12.02.2018 РЕГИСТЪР ПО РЕДА НА ЧЛ. 74, АЛ. 1 - ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПЪРВО ОТ ППЗСПЗЗ И КАРТА КЪМ НЕГО ЗА ЗЕМЛИЩЕ РАЗГРАД 648.43 KB
24.01.2018 ЗАПОВЕД ПО РЕДА НА ЧЛ. 37В, АЛ.4 ОТ ЗСПЗЗ - ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПЪРВО И РЕГИСТЪР ПО РЕДА НА ЧЛ. 75А ОТ ППЗСПЗЗ ЗА ЗЕМЛИЩЕ ЗЛАТИЯ 242.46 KB
23.01.2018 ЗАПОВЕД ПО РЕДА НА ЧЛ. 37В, АЛ.4 ОТ ЗСПЗЗ И РЕГИСТЪР ПО РЕДА НА ЧЛ. 75А ОТ ППЗСПЗЗ ЗА ЗЕМЛИЩЕ МОКРЕШ. 210.69 KB
22.01.2017 РЕГИСТЪР ПО РЕДА НА ЧЛ. 74, АЛ. 1 - ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПЪРВО ОТ ППЗСПЗЗ И КАРТА КЪМ НЕГО ЗА ЗЕМЛИЩЕ ЗЛАТИЯ. 615.59 KB
18.01.2018 РЕГИСТЪР ПО РЕДА НА ЧЛ. 74, АЛ.1 - ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПЪРВО ОТ ППЗСПЗЗ И КАРТА КЪМ НЕГО ЗА ЗЕМЛИЩЕ МОКРЕШ 1.06 MB
21.12.2017 ЗАПОВЕДИ ПО РЕДА НА ЧЛ. 37В ОТ ЗСПЗЗ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПЪРВО И ВТОРО И РЕГИСТРИ ПО РЕДА НА ЧЛ. 75А ОТ ППЗСПЗЗ ЗА ЗЕМЛИЩЕ ВЪЛЧЕДРЪМ В ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ. 165.74 KB
19.12.2017 ЗАПОВЕД ПО РЕДА НА ЧЛ. 37В ОТ ЗСПЗЗ И РЕГИСТЪР ПО РЕДА НА ЧЛ. 75А ОТ ППЗСПЗЗ ЗА ЗЕМЛИЩЕ ИГНАТОВО . 101.96 KB
13.12.2017 РЕГИСТЪР ПО РЕДА НА ЧЛ. 74 - ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПЪРВО ОТ ППЗСПЗЗ И КАРТА КЪМ НЕГО ЗА ЗЕМЛИЩЕ ИГНАТОВО 912.19 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. »


ADDRESS:

Montana 3400,
1, General Stoletov str.

PHONES:
tel./fax (096) 300 728