07.02.2023


ЗАПОВЕД ПО РЕДА НА ЧЛ. 75А, АЛ. 3 ОТ ППЗСПЗЗ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПЪТИЩАТА В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ 102.29 KB
ЗАПОВЕД ПО РЕДА НА ЧЛ. 75А, АЛ. 3 ОТ ППЗСПЗЗ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПЪТИЩАТА В ОБЩИНА МОНТАНА 1023.77 KB
ЗАПОВЕД ПО РЕДА НА ЧЛ. 75А, АЛ. 3 ОТ ППЗСПЗЗ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПЪТИЩАТА В ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ 357.21 KB
Заповеди по реда на чл. 37в от ЗСПЗЗ и регистри по реда на чл. 75а - ППЗСПЗЗ за землищата в община Монтана. 3.60 MB
Заповеди по реда на чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ и регистри по реда на чл. 75а от ППЗСПЗЗ за землищата в община Вършец за стопанската 2015/2016 година. 1.21 MB
Заповеди по реда на чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ и окончателни регистри по реда на чл. 75а от ППЗСПЗЗ за землищата в община Берковица. 3.07 MB
Заповеди по реда на чл. 37в - ЗСПЗЗ и регистри по реда на чл. 75а - ППЗСПЗЗ за землищата в община Лом 1.36 MB
Заповеди по реда на чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ и регистри по реда на чл. 75а - ППЗСПЗЗ за землищата в община Чипровци 898.64 KB
Заповеди по реда на чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ и окончателни регистри по реда на чл. 75а от ППЗСПЗЗ за землищата в община Бойчиновци. 1.51 MB
Заповеди по реда на чл. 37в, ал. 4 - ЗСПЗЗ и окончателни регистри по реда на чл. 75а - ППЗСПЗЗ за землищата в община Брусарци 1.13 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. »


ADDRESS:

Montana 3400,
1, General Stoletov str.

PHONES:
tel./fax (096) 300 728