25.02.2024


29.11.2019 ЗАПОВЕДИ ПО РЕДА НА ЧЛ. 37Ж, АЛ. 11 – ЗСПЗЗ ЗА ЗЕМЛИЩАТА В ОБЩИНА ЛОМ. 121.74 KB
27.11.2019 РЕГИСТЪР С ДАННИ ЗА ПЛОЩИТЕ ПО ЧЛ. 37Ж, АЛ.5 ОТ ЗСПЗЗ, ДЪЛЖИМОТО РЕНТНО ПЛАЩАНЕ, КАКТО И ПЛОЩИТЕ ПО ЧЛ. 37Ж, АЛ. 7, Т. 1 ОТ ЗСПЗЗ И КАРТА КЪМ НЕГО ЗА ЗЕМЛИЩЕ СТАЛИЙСКА МАХАЛА. 939.55 KB
25.11.2019 РЕГИСТЪР С ДАННИ ЗА ПЛОЩИТЕ ПО ЧЛ. 37Ж, АЛ.5 ОТ ЗСПЗЗ, ДЪЛЖИМОТО РЕНТНО ПЛАЩАНЕ, КАКТО И ПЛОЩИТЕ ПО ЧЛ. 37Ж, АЛ. 7, Т. 1 ОТ ЗСПЗЗ И КАРТА КЪМ НЕГО ЗА ЗЕМЛИЩЕ ТРАЙКОВО. 4.55 MB
18.11.2019 РЕГИСТЪР ПО РЕДА НА ЧЛ. 37Ж ОТ ЗСПЗЗ И КАРТА КЪМ НЕГО ЗА ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ТРАЙКОВО. 89.58 KB
18.11.2019 РЕГИСТЪР ПО РЕДА НА ЧЛ. 37Ж ОТ ЗСПЗЗ И КАРТА КЪМ НЕГО ЗА ЗЕМЛИЩЕТО НА С.СТАЛИЙСКА МАХАЛА. 314.48 KB
18.11.2019 ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА КОМИСИЯТА ПО РЕДА НА ЧЛ. 37Ж ОТ ЗСПЗЗ ЗА ЗЕМЛИЩАТА В ОБЩИНА ЛОМ. 30.48 KB
07.11.2019 ОБЯВИ ЗА ЗАСЕДАНИЯТА НА КОМИСИЯТА ПО РЕДА НА ЧЛ. 37Ж - ЗСПЗЗ ЗА ЗЕМЛИЩАТА В ОБЩИНА ЛОМ. 91.50 KB
05.11.2019 ЗАПОВЕД ЗА КОМИСИЯ ПО РЕДА НА ЧЛ. 37Ж, АЛ. 4 ОТ ЗСПЗЗ ЗА ЗЕМЛИЩАТА В ОБЩИНА ЛОМ. 102.50 KB


ADDRESS:

Montana 3400,
1, General Stoletov str.

PHONES:
tel./fax (096) 300 728