22.04.2024


18.03.2024 КОМПЛЕКСНО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ. 72.62 KB
15.02.2024 ОТЧЕТ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” – ГР. МОНТАНА, ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2023 Г. ДО 31.12.2023 Г. И ИЗСЛЕДВАНЕ УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. 89.82 KB
14.06.2022 ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” - МОНТАНА - 2022г. 732.65 KB
11.02.2021 ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОДЗ-МОНТАНА ПРЕЗ 2020 Г. 446.07 KB
17.02.2020 ИЗСЛЕДВАНЕ УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ , ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - МОНТАНА ПРЕЗ 2019 ГОДИНА. 210.70 KB
11.02.2019 ИЗСЛЕДВАНЕ УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ , ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - МОНТАНА ПРЕЗ 2018 ГОДИНА. 199.50 KB
03.04.2018г. Изследване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предоставяни от ОД "Земеделие" - Монтана през 2017г. 83.50 KB


ADDRESS:

Montana 3400,
1, General Stoletov str.

PHONES:
tel./fax (096) 300 728